KLASIFIKACIJA ORGAZMA - razvoj ORGAZMA
22.12.2013


KLASIFIKACIJA ORGAZMA – Pojam orgazma


Diskutujući shvatanje seksualnosti u razičitim teorijskim sistemima, dolazimo do ključnog, ali nejasno definisanog termina orgazam, kao vrhunca seksualnog doživljaja. Postavlja se pitanje da li su svi opisani orgazmi isti? Čini nam se da su razlike među njima toliko drastične da zahtevaju uvođenje novih termina. Ustvari, reč orgazam opisuje jednu vrlo široku lepezu doživljaja sa vrlo finim i iznijansiranim razlikama. I u doživljaju orgazma jednog čoveka obično ima velikih razlika, a opisi velikog broja ljudi samo povećavaju tu raznovrsnost. Kako da se snađemo u ovom mnoštvu? Razmišljajući o važnosti opažanja ovih ne malih razlika, predlažem sledeću klasifikaciju:

1. PRIMITIVAN orgazam bi označavao prosto pražnjenje. Čovek je u kontaktu sa instiktima i prirodnim silama, a opseg svesti je sužen.

2. NEZRELI orgazam karakteriše usredsređenost na sebe, a zanemarivanje ljudskosti partnera i postavljanje prema partneru kao prema objektu koji treba samo da zadovolji potrebe. Tu se često na rafiniran način inteligencija stavlja u službu manipulacije. Veliki deo psiholoških sadržaja je potisnut u nesvesno a onda projektovan na partnera. Zadovoljstvo je obično limitirano i ide do potpune blokade.

3. ZREO orgazam donosi mnogo više zadovoljstva. Pored pražnjenja donosi osećanje ostvarenosti, ljubavi, prihvatanja i ispunjenja. Tok energije se uspostavlja u celom telu i razmenjuje se nežnost i ljubav sa partnerom. Obično traje nekoliko sekundi. Mogli bi smo da ga definišemo kao sposobnost prepuštanja toku životne energije bez ikakvih kočnica, sposobnost potpunog pražnjenja celokupnog zajaženog seksualnog nadražaja kroz nevoljno prijatno grčenje tela, što nas ostavlja sa subjektivnim osećanjem veće ljubavi i otvorenosti prema partneru i potpunog ispunjenja.

4. EKSTATIČAN orgazam bi označavao skalu iskustava orgazma koja nas prema teoriji spektra svesti čeka u daljoj evoluciji a koji sada doživljavaju poneki ljudi. Oni ga obično opisuju jezikom metafora kojim ćemo se i mi služiti. Ekstaza bi bila najintenzivnije, najlepše i najdivnije pozitivno psihološko iskustvo koje čovek može da doživi. Ljubavnici se odnose jedno prema drugom sa velikom ljubavlju, obožavanjem i potpunim prihvatanjem međusobne ljudskosti. Ekstatični orgazam traje više minuta ili sati. Ekstazu karakteriše transcedencija i dolazak na viši nivo svesti. Između ljubavnika se uspostavlja pun energetski tok i spajaju se na svim nivoima što ih otvara ka sledećem stupnju – realnosti Univerzalnog.

5. NEDUALNI orgazam bi označavao stanje Jedinstva sa svim što postoji, dostizanje Apsoluta, nivoa Duha. Metaforično rečeno, to je vođenje ljubavi sa celim Univerzumom. (vidi graf 0 u uvodu).

POKUŠAJI DEFINISANJA  ORGAZMA

Ipak, i pored opisanih razlika, izgleda da za sve orgazme postoji i jedna sličnost. Zato i možemo reći da je priroda orgazma paradoksalna. U doživljavanju svih nivoa orgazma postoji i jedan zajednički elemenat. Mislim da moramo biti jako oprezni prilikom definisanja tog zajedničkig elementa. Ne verujem da se, za sada, može objektivno definisati ili meriti. Možemo samo pokušati da ga metaforično opišemo navodeći subjektivne doživljaje kao što su osećanje celovitosti, trenutak bezvremenosti, naziranje savršenstva, otvaranje vrata ka univerzalnoj svesti, tajna kreacije života, mala smrt, sećanje na budućnost, itd. Za sada možemo samo pretpostavljati da li je ili nije sasvim jednak za sve ljude na različitim stupnjevima razvoja ili trenutnim nivoima svesti. Već je mnogo izvesnije da različite karakterne strukture na taj elemenat reaguju različito. Neki ne mogu da ga podnesu, neki reaguju impulsivno ili agresivno, neki tugom ili strahom, a neki pak radošću. Takođe je izvesnije da ljudi na različitim nivoima svesti imaju drugačije doživljaje i subjektivne iskaze, a i ponašanje čije se pojedine reakcije mogu meriti, na čemu i baziram predlog klasifikacije orgazma. Taj zajednički element je Rajh pokušavao da definiše i meri u skladu sa pojmovnim aparatom i mernim instrumentima vremena u kome je živeo. On definiše orgastičku potenciju kao: „sposobnost prepuštanja toku životne energije bez ikakvih kočnica, sposobnost potpunog pražnjenja celokupnog zajaženog seksualnog nadražaja kroz nevoljno prijatno grčenje tela”. Posle Rajha, orgazam su pokušavali da definišu i drugi istraživači: Hamilton (1929.) vrši istraživanja u Americi i definiše: „Reč orgazam označava spazmodično, visoko zadovoljavajuće osećanje sa kojim se sekusalni akt završava i kod žene i kod muškarca.” Kinsi (1948.) posle nekoliko hiljada intervjua, definiše muški orgazam kao: „…serija postepenih fizioloških promena, razvoja ritmičkih pokreta tela… praćeno iznenadnim olakšanjem sa konvulzijama i ritmičkim analnim kontrakcijama.” Nešto drukčije, Masters i Džonson definišu muški orgazam kao proces od dva stadijuma. U prvom stadijumu je karakteristično osećanje ejakulativne neophodnosti, ili osećanje da ejakulacija dolazi koje za 2 – 3 sekunde preraste u saznanje da se taj proces ne može zaustaviti, odložiti ili na neki drugi način kontrolisati. U drugom stadijumu seme kreće kroz uretru ka napolje. Za vreme ovog stadijuma muškarac subjektivno prolazi kroz dve faze: u prvoj kontrakcija mišića izazivaju senzacije grčenja, a u drugoj se registruje količina izbačene seminalne plazme. Masters i Džonson su ženski orgazam opisali kao „kratku epizodu fizičkog oslobađanja”, ali su takođe primetili ređu reakciju kod pojedinih žena koju su nazvali „status orgazmus”, koji karakterišu ili „serije brzih ponavljajućih orgazmičkih iskustava između kojih se ne opaža razmak ili jedna dugačka orgazmička epizoda… Status orgazmus može trajati od 20 do više od 60 sekundi.” Skorašnja definicija Bankrofta opisuje orgazam kao kompleksni duševno – telesni proces koji uključuje interakcije multiplih promema u genitalijama, mišićima, srcu i respiratornom sistemu, sa pratećim fizičkim senzacijama i promenama svesti. Neke škole dokazuju da je orgazam uglavnom mentalni fenomen, električno pražnjenje mozga. Za njih je samo mozak ključan, a ostali delovi tela nemaju značaja. Svoje stanovište potkrepljuju činjenicom da je u snu moguće doživeti orgazam. Brauer (1990.) zaključuje da sve definicije imaju zajedničku neizgovorenu pretpostavku da je orgazam fiksiran i nepomerljiv, prirodni događaj koji ne mutira. „Uprkos stalno rastućem znanju o fizičkim reakcijama, suština prirode orgazma još uvek ostaje više misteriozna nego shvaćena i razumljiva.” Znači, i pored niza pokušaja proučavanja i merenja, ispostavlja se da je orgazam nemoguće definisati u potpunosti. Ja slutim da je taj zajednički element kontakt sa jedinom realnošću koja postoji – nivoom univerzalnog. Izgleda da za taj kontakt razvojem svog psihičkog i fizičkog sistema još nismo spremni i da zato reagujemo na različite odbrambene načine. Naravno, dokazivanje ove pretpostavke je povezano sa velikim teškoćama. Zato mislim da je definisanje različitih nivoa orgazma najviše što za sada možemo uraditi. Nije poznata ni suština električne energije, uostalom, a ona nam umnogom ulepšava i olakšava život. Što se tiče seksualnosti i orgazma, mi smo, uglavnom, na nivou primitivne parne mašine. A mogli bi smo, kao što retki ljudi uspevaju, da probudimo sunce  u nama. Pa, onda, krenimo! Kao što smo već istakli, pored nepostojanja ideje da je to uopšte moguće, najveća prepreka ka putu su nam neosvešćena osećanja i zato se u sledećem poglavlju vraćamo na razvoj te baze sa koje možemo ići sigurnije dalje od stadijuma na kome smo.

SPEKTAR ORGAZMA

Posle svih ovih razmatranja smatram da bismo mogli da našu klasifikaciju orgazma opišemo detaljnije i proširimo novim podkategorijama. Proučavajući opise orgazma u raznim duhovnim i psihološkim tradicijama, u opisima klijenata, naših prijatelja i ljudi koje srećemo, postalo nam je očigledno da se ti orgazmi drastično razlikuju. Izneli smo hipotezu da reč orgazam opisuje jednu vrlo široku lepezu doživljaja sa vrlo finim i iznijansiranim razlikama. U skadu sa tim smo predložili uvođenje novih termina za različite kategorije orgazma. Opštu kategoriju orgazma bismo shvatili kao zadovoljavajući vrhunac seksualnog doživljavanja u tom trenutku, čije karakteristike zavise od trenutnog nivoa svesti. Ipak ne treba zaboraviti da svi orgazmi imaju zajedničku suštinu. Od našeg stupnja svesti zavisi koliko je dugo i sa kakvim iskrivljenjima možemo podneti. Otuda razlike i klasifikacije.

PRIMITIVAN ORGAZAM

Primitivan orgazam karakteriše ranu fazu razvitka čovečanstva i nivo svesti blizak životinjskom. Svest je fokusirana na brutalno pražnjenje, kako bi Rajh rekao, uriniranje u ženu, i ne mora postojati osećaj ljubavi prema partneru. Zadovoljstvo je dosta malo i više liči na olakšavanje i istresanje. U slučaju muškarca, to je tucanje, a ne činjenje žene srećnom. Primitivni orgazam karakteriše neselektivno prepuštanje svakom partneru, požuda usmerena samo ka zadovoljenju seksualnog instinkta i pažnja usmerena samo na seksualne organe. Za ženu je to rupa koja traži čep. Za vreme primitivnog orgazma opseg svesti je sužen. Psihodinamika takvih osoba je obično nerazvijena i siromašna. Pražnjenje je konvulzivno i ostavlja subjektivan utisak ispražnjenosti i olakšanosti. Traje oko 3-6 sekundi. Što se tiče tipa kontrakcija, dominiraju brze stežuće kontrakcije kod žene, a kod muškarca imamo fazu emisije od 3-4 sec. i kontrakcije u toku nekoliko sekundi. Dalji nivoi orgazma će se odnositi na profinjavanje te životinje u nama, sa kojom niti smemo potpuno izgubiti kontakt, niti joj potpuno povlađivati. Ako izgubimo kontakt sa tom primitivnom bazom, dolazi do impotencije ili frigidnosti, a ako se samo životinja ispoljava, dolazi do raznih perverzija. Rajh je opisao najdrastičnija izvitoperavanja u vidu pornografije, fašizma, emocionalne kuge i uništenja života.

NEZRELI ORGAZAM

Nezreli orgazam je retko potpun, a uživanje je obično malo. Karakteriše ga oštra neusklađenost impulsa. Libidinozni i reaktivni impuls nisu fuzionisani, tako da na primer, u slučaju perverzije, jedna forma impulsa preovladava, dok je druga odeljena i dominira u odvojenom delu života. Svesni identitet je sužen samo na prihvatljivu sliku sebe, a ostalo je potisnuto u nesvesno. Veliki broj potisnutih osećanja se onda mehanizmom  projekcije pripisuje drugim ljudima, npr.: seksualna privlačnost, odbacivanje, uzbuđenje, poniženje, naklonost itd. Kao što nam dela psihoanalitičara pokazuju, ta zbrka je naročito velika u oblasti seksualnosti. Mislim da široku kategoriju nezrelog orgazma možemo podeliti na:

1. narcisoidni orgazam koga često prati osećanje omnipotencije i ubeđenje „Ja sam centar sveta. Sve je deo mene”

2. perverzije – parafilije

3. blokirani orgazam (frigidnost i impotencija)

U slučaju frigidnosti ili impotencije, zbog blokiranja nekog osećanja kao što su bes, bol, strah i slično, energija se kanališe ka razrešenju unutrašnjeg konflikta, putevi pražnjenja su privremeno zatvoreni, što najčešće rezultira nedostatkom orgazma. Tek širenjem svesti kroz veće prihvatanje sebe i drugih, putevi pražnjenja se u nekim slučajevima ponovo otvaraju. U kategoriji nezrelog orgazma, ako postoji, pražnjenje je limitirano samo na jedan do tela i ne donosi osećanje potpunog zadovoljstva. Partner se zloupotrebljava kao objekat, često na veoma rafinirane i sadističke načine u kojima se inteligencija stavlja u službu manipulacije. Ako razmišljamo o kategorijama psihoze i neuroze, klinička praksa obično pokazuje da psihoze uglavnom doživljavaju obično pražnjenje, bez zadovoljstva, a ponekad narcisoidni preplavljujući orgazam, dok neke retke forme psihoza doživljavaju perverzni orgazam. Neuroze se obično ograničavaju na perverzije i na blokirani orgazam. Međutim, verovatno je da postoje i izuzetci koji otvaraju polje istraživanju. Široku kategoriju perverzija bismo mogli da podelimo na grupu koja inklinira ka psihotičnom rascepu ili narcisoidnim perplavljivanjima, i na gornju grupu u odnosu na našu krivulju, koju bi karakterisala tipična neurotična stanja, otuđenje i zloupotreba partnera kao objekta. Nezreli orgazam traje otprilike od 6 do 0 sekundi. Kontrakcije su brze, stežuće i plitke. Zadovoljstvo se obično oseća samo u genitalnoj zoni, a ne u celom telu. U slučaju blokiranig orgazma, kontrakcija nema. Da bih bila jasnija, pokušaću ovo postavljanje prema partneru kao prema subjektu ili objektu da objasnim u skladu sa učenjem filozofa Bubera. U slučaju odnosa kao prema zloupotrebljavanom objektu, reč je u stvari o odnosu JA-JA, to jest ja se odnosi prema svojoj projekciji, a ne prema stvarnom i realnom čoveku. Tek u zrelom odnosu i zrelom orgazmu se uspostavlja odnos JA-TI gde se partner prihvata kao realna i odvojena osoba sa svojim karakteristikama. Ovde nećemo toliko govoriti o perverzijama čije opise možemo naći u svakom udžbeniku psihijatrije, nego ćemo klasifikovati neka nezrela stanja  seksualnosti i njenog izvitoperavanja u perverzije na kojim nažalost veliki broj ljudi ostaje celog života, i koja su toliko česta da ih smatramo prosečnim a time i normalnim stanjima. Ustvari, to su perverzna zastranjivanja od prirodne spontane i radosne ljubavi među ljudima. Zastranjivanje od punog kontakta i bliskosti. Te perverzije ćemo opisati onako kao se najčešće javljaju među muškarcima i ženama.

Za muškarce:

1. dokazivanje muškosti i sopstvene vrednosti putem obaranja svega što nosi suknju.

2. seks kao oblik mastrubacije u kome je vagina nadoknada šake.

3. muškarac laska sebi i boluje od iluzije da je dobar ljubavnik (božji dar ženama) i pokušava da to po svaku cenu dokaže.

4. muči ga osećanje manje vrednosti i ubeđen je da sve žene čeznu za “velikim” (uvek većim od njegovog).

5. nespretan je jer nije učio i ne pita, i ne pokušava da nauči, i time ostaje neiskusan, da bi na kraju ostao delimično ili sasvim impotentan.

6. prezire žene i želi samo da ih ponizi sa seksom.

7. osetljiv i poetski nadahnut mukarac može sve da pokvari voljenjem koje je tako duboko ozbiljno i značajno da podseća više na pogrebnu svečanost nego na opušteni čin žive radosti itd.

Za žene:

1. sramežljivost i ustezanje; blokira se tok energije i prepuštanja.

2. osećanje krivice i kajanja da radi nešto što ne bi smela.

3. plaši se trudnoće i ne usuđuje se da traži upotrebu zaštite.

4. ako se predaje seksualnom činu racionalno i seks joj je više u glavi nego među nogama.

5. polni akt je za nju samo traženje orgazma (bezuspešno lečenje psihičke praznine koju ne može da popuni ni jedan muškarac, a sa muškarcem nije u stanju da uspostavi stvarni kontakt).

6. seks je za ženu oblik robne razmene (dokaz ljubavi, nagrada za pažnju, mito, romantični doživljaj, radoznalost, traženje garancija za svoju privlačnost i sl.).

7. strah pred odbijanjem (boji se da će je muškarac iskoristiti, zlouotrebiti, odbaciti i time poniziti); zbog tog straha ne ulazi u odnos, a ako uđe, blokirana

je (pomoć u ovom opisu mi je pružila knjiga E. Flisara „Čarobnjakov šegrt”).

Znači, od suštinske važnosti je da li u seksualnom aktu partneru prilazimo kao subjektu ili objektu. Da li ostvarujemo pun kontakt, prisustvo i prihvatanje, ili ga zloupotrebljavamo kao objekt.

Obično se u pubertetu, kroz igru, ižive nezrele forme i uz podršku zrele sredine, postupnim kanalisanjem energije se ide ka zrelijim formama orgazma i celokupnog ponašanja.

ZRELI ORGAZAM

Zreo orgazam današnjeg vremena je poželjna fuzija ljubavnog i razaračkog u čoveku. Može se dostići samo ako pored fizičke privlačnosti među partnerima postoji i neki vid ljubavi i prihvatanja. Takav orgazam je mnogo bogatiji i donosi puno sreće i mnogo više uživanje nego prethodne forme. Pored otvaranja prema drugoj osobi, orgastičko konvulzivno pražnjenje omogućava snižavanje nagomilanih stresova, širenje zadovoljstva po celom telu i postizanje stanja duboke relaksacije. Merenja pokazuju da traje nekoliko sekundi (4 -10). Kontrakcije su obično duboke, stežuće, ponekad pomešane sa retkim izbacujućim (za ženu). Oba  partnera doživljavaju konvulzivni orgazam refleks u celom telu. Na nivou zrelog orgazma oba partnera uživaju jedno u drugom i pokazuju da ih pomisao na partnera uzbuđuje i ispunjava radošću i milinom. Na ovom nivou, čovek se identifikuje sa celokupnim psihofizičkim organizmom. Prihvata i telo i psihu integrišući ih. Međutim, on povlači granicu između sebe i drugih, znači doživljava svoj orgazam kao nešto izdvojeno od sredine. Treba da imamo na umu da preko biosocialnih pojaseva – internalizovane matrice kulturnih premisa, porodičnih odnosa, društvenih okvira, kao i sveprisutne socijalne institucije jezika, logike, etike i zakona, sredina na ovom nivou vrši snažan uticaj na oblikovanje stavova prema seksualnosti. Imajući u vidu prethodna razmatranja o orgastičkoj potenciji, smatram da bismo mogli da proširimo Rajhovu definiciju i da zreli orgazam definišemo kao: sposobnost prepuštanja toku životne energije bez ikakvih kočnica, sposobnost potpunog pražnjenja celokupnog zajaženog seksualnog nadražaja kroz nevoljno prijatno grčenje tela, što nas ostavlja sa osećajem potpunog ispunjenja i veće otvorenosti i ljubavi prema partneru.

Produženi orgazam

Produženi orgazam bi mogao da bude prelazna forma između zrelog orgazma i razvijenih formi. Njega bi karakterisalo trajanje orgazma od nekoliko minuta ili više ali ostajanje na ovom nivou svesti. Na ovoj tački se tipovi kontrakcija značajno menjaju i kod muškarca i kod žene. Žena počinje sa brzim stežućim kontrakcijama, kojima onda slede izbacujuće. Idući prema ekstazi, kontrakcije postaju sporije i stalnije. Kod muškarca, automatske kontrakcije pubokokcigealnog mišića se smenjuju sa njegovom relaksacijom. Javljaju se povremene kontrakcije prostate, i emisija providne tečnosti. Faza emisije se produžava na nekoliko minuta ili sati, a kad se dopusti, ejakulacija je u nekim slučajima produžena – 20 i više kontrakcija tokom 20 ili više sekundi. U ekstazi se ovo stanje produženih kontrakcija stabilizuje (Brauer, 1980.). Prema istraživanjima, pozitavan efekat ovog produženog uživanja se ogleda i u drugim oblastima života kao što su poboljšani interpersonalni odnosi i veća radna sposobnost i kreativnost. Delovi čovečanstva, razvijenog sveta, izgleda da dostižu sada ovaj nivo svesti i produžene orgazme pa je logično očekivati da će se evolucija nastaviti. Kako će izgledati taj nastavak evolucije? Mislim da nam kao modeli mogu poslužiti ljudi koji su otišli dalje od zrelog orgazma u razvoju ove specifične funkcije, a i u svom celokupnom razvoju. Na osnovu njihovih izveštavanja i istraživanja koja se vrše u ovoj oblasti, dalji razvoj bih podelila na dve široke kategorije: ekstatičnog i nedualnog orgazma. Za ove kategorije, udaljenije od zrelog orgazma, izgleda da će biti karakterističan još bolji kontakt sa osećanjima, što znači širenje svesti na račun nevesnog ka osvešćivanju cele nesvesne zone. Širenje svesti će omogućavati sve veći kontakt sa srži bića i osećanjima ljubavi i radosti koja su u srži. Istovremeno i kontakt sa okolinom će se poboljšavati. Partneri će moći sve više da prihvataju i vole jedno drugo bez obzira što su u potpunosti svesni mana partnera. Blokade u telu će nestajati a tok energije će biti sve snažniji i potpuniji. Međutim, istovremeno to je i jedan potpuno nov kvalitet. Mogli bismo da ga opišemo kao stanje u kome ja nije više središte ličnosti, nego na njegovo mesto dolazi autentičnije jastvo. To je paradoksalno stanje u kome se ima osećaj gubitka granica, ali svest i integritet ličnosti ostaju. U slučaju psihoze gubitak granica dovodi do osećanja ugroženosti i gubitka integriteta ličnosti, a u transcedentnom stanju do velike radosti, osećanja ekstaze ili dubokog mira i spokoja. Vrlo je teško pisati o ovom transcedentnom i nedualnom stanju svesti jer se ono, kao što je već istaknuto, ne može u potpunosti shvatiti samo razumom, na racionalnom nivou. Opisivaćemo ga putem analogija (kao što je) ili putem negacije (niti jedno niti drugo). ali jedino doživljaj ovog stanja i iskustvo vam mogu doneti punu spoznaju. Mislim da bi se moglo reći da se u ekstatičnom orgazmu učimo da se, otvarajući se prema parneru i potpuno stapajući se sa njim, otvaramo i prema svemu što postoji, a da na nedualnom nivou ne vodimo više ljubav sa partnerom nego sa celim Univerzumom bez granica ali sa svešću. Ovo stapanje suprotnosti i jedinstvo sa svim što postoji je bitno drugačije od pozicije jedne šizofrenije. Zato se uvođenjem termina nadindividualni svedok pokušava pomoći u razgraničenju ovih stanja. Kriterijum za razlikovanje je činjenica da, mada jedna šiztofrenija doživljava stapanje sebe i drugog, ta fuzija je praćena strahom, dezintegracijom i konfuzijom, a u blaženstvu imamo osećaj duboke jednostavnosti, radosti i spokoja. „Misticizam je fuzija bez konfuzije a šizofrenija je fuzija uz konfuziju (Wilber).”

Objavio JobKirDeCona u 20:47 | kategorija:
Permalink | Obavesti prijatelja | Komentara (0) | Pošalji komentar


NEVERBALNI POZIVI ŽENSKIH NOGU ZA ZAPALJIVI SEKS ...
22.12.2013

Potezi nogama koji će vas oboje zapaliti


Iskoristite noge u krevetu na najbolji mogući način! Uživanje zagarantovano!

Nemojte da ležite kao po kazni! Angažujte noge, npr.

Super raširene makaze

U pozi makaza, umesto da jednostavno pustite da vaše noge leže preko njegovih, podignite gornju nogu i pridržite je rukama. Tako ćete raširiti i učiniti osetljivijom V-zonu i intenzivnije ćete osetiti sve što on radi.


Seksi stisak

Kada je on gore, skupite noge tako da namestite da njegov penis tačno dodiruje vaš klitoris.


Koleno u vis

Podigni jedno koleno na grudi tokom misionarske poze i tako mu pomozite da pogodi vašu g-tačku. Eksperimentišite sa jednom nogom, a onda i sa drugom da biste aktivirali različite nervne završetke.


Seksi most

Lezite na leđa, spustite stopala na krevet i podignite kukove tako da budete u pozi mosta pre nego što uđe u vas. Ova poza proširuje obim vaših pokreta pa možete da ga usmeravate kako god poželite.

Još jedan zanimljiv obrt: Postavite svoje telo tako da vam je glava okrenuta ka kraju kreveta, a noge stavite na uzglavlje ili ih naslonite na zid iza kreveta i tako se podignite u most.
 

On je uhvaćen

Unesite više užitka u seks dok stojite uza zid tako što ćeš provući jednu nogu oko njegove butine. To će vam pomoći da ga preciznije usmerite na svoju g-tačku.

 

Ples u krilu

Ovo je popularna tehnika igranja u krilu zbog efekta trenja koji će ga raspametiti. Postavite ga da sedne na stolicu, gledajte ga u lice i postavite svoje ruke na naslon stolice. Opkoračite jednu njegovu nogu trljajući njegovu unutrašnju stranu butine svojom.

 

Raširite ih

U pozi kučeta, raširite što više noge i priuštite mu odličnan pogled i poboljšani osećaj.


Otvoreni poziv

Jednostavan čin širenja nogu dok on gleda može biti veoma moćan - samo uhvatite njegov pogled, a onda polako raširite noge. Čak i ako to radite kada ste potpuno obučeni, to je seksi signal koji će ga potpuno privući.


Prekrstite noge

Lezite na leđa i podignite kolena na grudi i onda prekrstite noge u člancima. Kada uđe u vas, pritisnite stopalima njegove grudi. To stvara mnogo prisniji osećaj.


S&M igre

Skupite čvrsto noge pre nego što uđe u vas i naterajte ga da ih razdvoji da biste u njemu stvorili osećaj kako vas mora imati odmah.


Ledeno-vruće

Kada je vreo letnji dan, stanite ispred njega u kupaćem kostimu ili kratkom šorcu i polako povlačite kockicu leda od članka prema gore puštajući da se topi i kaplje po vama.


Leptir

Sedite na stolicu i raširite noge tako što ćete ih staviti na naslone za ruku pre nego što uđe u vas.


Pop zvezda

Staro ali dobro: stavite svoje noge na njegova ramena kada je on gore. Položaj velikih stimulacija za vas jer omogućava da njegov penis ceo uđe u vas, a njemu će se veoma svideti pritisak vaših butina o njegove grudi.


Poziv na seks

Kada je baš krenuo u misionarsku pozu, obgrlite ga nogama i pritisnite petama njegovu zadnjicu. Ne samo što će to omogućiti da uđe dublje u vas već će i aktivirati mnoštvo nerava u njegovoj zadnjici. Takođe angažovanje vaših mišića nogu povećava osećaj na unutrašnjoj strani butina i na kukovima.

 


Objavio JobKirDeCona u 20:43 | kategorija:
Permalink | Obavesti prijatelja | Komentara (0) | Pošalji komentar


DESET ORGAZAMA KOJA MORATE DA ISKUSITE ...
22.12.2013

Deset orgazama koje morate da iskusite - ako ste žena ...


Možda još ne znate za njih ili niste imale sreću da ih isprobate, ali više nema izgovora. Donosimo vam čak deset različitih vrsta orgazama, a vi sami odlučite koji vam najviše odgovara ili vam je pak najdraži.

Orgazam - Neprocenjivo zadovoljstvo

Verovatno znate da pored vaginalnih i klitoralnih, postoji više vrsta orgazama? Međutim, da ne bi bili u zabludi, većina žena uz dobrog ljubavnika može da doživi svaki od njih. Stručnjaci tvrde da postoji orgazama koliko i žena. Možda, na žalost, većinu njih nećete nikada doživeti...

Ali, prepustite se pa tako uz svoj i partnerov trud uživajte u svakom trenutku i pokušajte da dođete do vrhunca. Nemojte biti nestrpljivi, jedan po jedan, dok ne apsolvirate baš svaki.

Klitoralni orgazam

Klitoris ima preko 8000 nervnih završetaka, dvostruko više nego penis. Zbog toga većina žena na ovaj način najlakše doživljava snažan orgazam i intenzivno seksualno zadovoljstvo. Ova vrsta orgazma doživi se najčešće.

 

Vaginalni orgazam

Vaginalni je podstaknut nervima koji se nalaze u predelu karlice. S ovom vrstom klimaksa vaginalni otvor postaje opušten, a materica se spušta u vaginu i tada nastaje duboki orgazam koji se oseća u celom telu.

 

Analni orgazam

Druga najveća koncentracija nervnih završetaka na našem telu nalazi se u anusu. Anus je povezan s glavnim karličnim mišićem, pa kada mišić počne da se steže za vreme orgazma, to se oseća u vagini i mokraćnim kanalima.

 

Orgazam preko G tačke

G tačka je nešto poput unutrašnjeg klitorisa. Njenim stimulisanjem doživljava se dubok i snažan orgazam koji u nekim situacijama proizvodi i male količine ejakulacijske tečnosti. Većina žena teško doživljava ovu vrstu orgazma.

 

Orgazam preko U tačke

Za sve one koji ne znaju, U tačka se nalazi tačno na mestu gde urin izlazi iz tela, ispod klitorisa. Najlakše se postiže oralnim seksom jer je potrebno stalno vršiti pritisak na to područje. Polagani seks ili isprobavanje nekih novih poza, najbrži je put do ove vrste orgazma.

 

Snažni produženi orgazam

Reč je o dubokom, snažnom intenzivnom klitoralnom orgazmu koji traje jako dugo. Postiže se na način da pri samom kraju se malo povučete i kažete partneru da promeni vrstu dodira. Da bi to postigli, morate da budete jako opušteni. U stvari, sve je na vama jer vi određujete dužinu trajanja nezaboravnog trenutka.

 

Spojeni orgazam

Dva orgazma u isto vreme, nije li to idealna kombinacija? Dakle, kada se dva područja stimulišu istovremeno, užitak je dvostruk. Za snažan orgazam pokušajte da kombinujete orgazam preko G tačke i klitorisa.

 

Mentalni orgazam

Sigurni smo da vam je ovo teško da zamislite, međutim i te kako je izvedivo. Neke žene svršavaju bez fizičkog dodira. Ova vrsta orgazma bazirana je na fantaziji. Nekim ženama mašta proradi dok čitaju erotske časopise i bukvalno uživaju.

 

Preko grudi do orgazma

Orgazam se može doživeti i dodirivanjem grudi i bradavica. Mnoge žene tvrde da na taj način osećaju vezu između grudi i klitorisa. Naravno, to zavisi od osobe do osobe kao i svaki do sad navedeni orgazam. Neke vole grublje, a neke nežnije dodire.

 

Zonski orgazam

Mnogi će se složiti da je ovo jedna od najčudnijih vrsta. Nekima je jednostavno dovoljno da ih pomazite po vratu, uhvatite za određeni deo tela i oni su gotovi. Da bi ste uspeli potrebno je detaljno da pretražite telo i pronađete sve erogene zone, piše Nacional.

 


Objavio JobKirDeCona u 20:34 | kategorija:
Permalink | Obavesti prijatelja | Komentara (0) | Pošalji komentar


KLASIFIKACIJA ORGAZMA - razvoj ORGAZMA - II deo
22.12.2013


EKSTATIČNI ORGAZAM

Posle zrelog orgazma verovatno će sledeći nivo biti ekstatičan orgazam koji karakteriše širenje svesti, doživljaj jake razmene energije sa partnerom i ogromno uživanje. Tokom orgazma se ne doživljavaju grčevite konvulzije kao u prethodnim formama, nego su konvulzije drastično izmenjene, usporene ili izostaju. Celo telo je opušteno i protočno. Genitalna zona daje samo početni impuls. Partneri osećaju silnu ljubav i predanost jedno prema drugom, ali i prožimanje sa celokupnom stvarnošću oko njih. Ekstaza je znatno intenzivnija i traje neuporedivo duže od prethodih kategorija orgazma, znači ne nekoliko sekundi nego nekoliko minuta ili nekoliko sati. Kontrakcije su produžene, spore i stalne. Kod žena preovlađuju izbacujuće, ali izmenjene kontrakcije. Posle uspinjanja i izjednačavanja, da bi se popeo u ekstazu, muškarac ulazi u stanje stalne relaksacije pubokokcigealnog mišića, a kontrakcije prostate se nastavljaju. Muškarac može više minuta ili sati da ostane u emisionoj fazi i doživljava dugo zadovoljstvo kao i žena. Istraživanja ukazuju da su promene na EEG-u u ekstazi vrlo slične onim u stanju duboke meditacije. (Brauer 1990). Važno je naglasiti da ekstazu pre svega karakteriše transcedencija i dolazak na viši nivo svesti. Prema istraživanju M. Laski za ekstazu je tipično: doživljavanje takozvanog mističnog iskustva, otkrivanje novog načina postojanja, spoznaja komplesknih znanja, beskonačnosti, osećanja slavlja, savršenstva, ogromnog zadovoljstva i radosti, ostvarenje dubokog kontakta, gubitak razlika, vremena, prostora, telesnosti, reči, želja, tuge, grešnosti, doživljavanje senzacija kretanja energije na gore i unutra, praćeno osećanjem spokoja i mira. Naravno, ekstaza se može doživeti i bez seksualnog odnosa, a tada su najčešći „okidači”: kontakt sa prirodom, uživanje u muzici ili nekoj drugoj umetnosti, religiozno iskustvo, kreativan rad, lepota, ali ekstaza u ljubavi je najlakši, najčešći način i prema izjavama mnogih ljudi, najprirodniji način. Tokom seksualnog odnosa se mogu javiti različite vrste ekstaze. „Orgazam doline” je dugotrajno vođenje ljubavi sa kontrolom orgazma. Partneri se obično odriču orgazma, a ređe idu po ivici orgazma. Orgazam doline karakteriše odsustvo konvulzija. U drugim formama ekstaze orgazam je prisutan ali su konvulzije izmenjene i produžene. Proučavanje starih tradicija i misterioznih petih Veda me navodi na pretpostavku da je od orgazma doline intenzivnije buđenje Kundalini, onda dolazi ekstaza Brame, dublja je ekstaza Višnu i na kraju ekstaza Šive označava transcedenciju u oblasti ne-dualnog. U okviru opisane skale, na svakom sledećem nivou ekstaze, energija je jača, opasnija, u zavisnosti od količine neosvešćenog materijala i sve finija sa sve većim osećanjem blaženstva. Međutim, na nivou ekstaze još uvek postoji dualnost odvajanja sebe od okoline, dok se tek na sledećem nivou nedualnog ukida dvojstvo. U staroindijskim hindu terminima ovo bi bio Savikalpa samadi, dok na sledećem stadijumu možemo govoriti o Nirvikalpa samadiju. Ekstatičan nivo orgazma vezujem za Wilberove transpersonalne pojaseve. „Ovi pojasevi predstavljaju oblast spektra koja je nadindividualna, gde čovek nije u potpunosti svestan svoje poistovećenosti sa totalitetom, ali se ni njegov identitet ne vezuje za granice pojedinčnog organizma” (Wilber). Ekstatičan orgazam često ima karakteristike neke od paranormalnih pojava kao što su: astralno putovanje, vidovitost ili izvesna mistična stanja. Još je K. G. Jung zastupao tezu da je mistični doživljaj ustvari doživljaj arhetipova. Po njemu su mistici ljudi koji imaju posebno jasan doživljaj procesa kolektivnog nesvesnog. Abraham Maslow je ovakve doživljaje zvao vrhunskim iskustvom – svedočastvom sveta. Opisane kategorije doživljaja, pa i doživljaj ekstaze za vreme seksualnog akta bi bile neka vrsta vodiča u svet duha. Čovek tada spozanje širu, bogatiju i stvarniju realnost od uobičajene. Te spoznaje daleko nadmašuju i najsmelije snove. Otvara mu se novi nivo postojanja. Na tom novom nivou postojanja on počinje da se sa većom pažnjom, ljubavlju i razumevanjem odnosi i prema drugima i prema sebi. Polako počinje da doživljava da nema granice između njega i drugih i to ga ispunjava ogromnom radošću. U ostvarenju bivstvenih vrednosti, kako bi Maslow rekao, rukovodi ga meta-motivacija. Na ovom nivou možemo imati problema sa iluzijama (makio), ili vezanostima za uživanja. Ako se vezanosti prevaziđu i ako se otvore ka čistoj radosti bivanja, dalji put ka Duhu je moguć. Na ekstatičkom nivou orgazma osoba ne samo što uživa u partneru i pokazuje radost zbog prisustva partnera, nego obožava partnera i biva obožavana. To potpuno otvaranje i sagledavanje božanske suštine partnera omogućava spoznaju božanskog u njemu samom, dok se granice gube i sagledava se zajednička božanska priroda. Važno je imati na umu da se ekstaza ne može na silu izazvati ili iz radoznalosti. Ona se prirodno javlja na putu razvoja svesti i stremljenja ka Duhu. Mogućnost da se dogodi možemo povećati znanjem uslova i posedovanjem informacije da je to moguće i da se velikom broju ljudi već događalo. Mislim da slobodno možemo reći da je ekstaza najintenzivnije pozitivno psihološko iskustvo koje je moguće doživeti. Više i kompleksnije forme ekstaze bi smo mogli nazvati blaženstvo.

NEDUALNI ORGAZAM

Nedualni orgazam ima vrlo malo sličnosti sa orgazmima prethodnih nivoa. Više je to dugotrajnije stanje svesti nego trenutni doživljaj. Izlazi se iz okvira vremena, ulazi se u bekonačnost. Zato dužina boravka u ovom stupnju individualno varira – sati, dani, godine… Koliko je meni poznato, kontrakcije nisu merene, ali izgleda da ih nema. Pošto se ukida princip posmatrača na ovom nivou nema više izdvojenih doživljaja niti onoga ko doživljava. Postoji samo Jedno Sve. Karakteriše ga svesno Jedinstvo sa celom prirodom, spokojstvo i stanje blaženstva. Mogli bi smo reći da se na ovom nivou ne vodi više ljubav sa partnerom, nego sa celim Univerzumom, a ti jesi taj Univerzum. Po Maslovu to bi bilo dosezanje stanja potpune samoaktualizacije i ostvarenje self-transcedentnih potreba. Po Rajhu, to je stanje slobode od blokada i karakternog i muskularnog okopljavanja, a po Č. Keliju ostvarena integracija seksualnih impulsa sa moralnim sistemom. Jedinstvo sa svim što postoji Ken Wilber naziva Univerzalni nivo svesti ili nivo Duha. Stare tradicije Tantre, Tao i druge nas upućuju da se ovaj nivo može dosegnuti transformacijom seksualne energije. Na Univerzalnom nivou svesti, čovek je poistovećen sa univerzumom, totalitetom, apsolutom, i on je svestan jedinstva sa svim što postoji. Prema psihologiji perenis „taj nivo nije nenormalno stanje svesti, nije čak ni izmenjeno stanje svesti, već pre jedino pravo stanje svesti, pri čemu su sva ostala pre svega iluzije… Ukratko, čovekova najdublja svest je identična sa krajnjom realnošću Univerzuma” (Wilber). Ovaj nivo kosmičke svesti ili nivo Duha je dakle, čovekov vrhunski identitet. Psihologija perenis nam objašnjava da su svi drugi nivoi svesti, pa time i orgazma, dodala bih, privid, a mi smo zaneti pa ne primećujemo to. Kada se setimo i spoznamo jednu realnost, dvojstvo se ukida, seksualnost kao privlačenje dva odvojena dela se ukida i mi ulazimo u nedualno postojanje. Osvešćuje se i muški i ženski deo osobe, po Jungu i anima i animus. To je stanje u kome nema odbacivanja, cepanja, mržnje ili neshvatanja. Po rečima retkih mudrih ljudi koji su privremeno ili stalno boravili na tom nivou, oseća se blaženstvo ili duboki mir i spokoj. Harmonija sa svim što postoji. Rekla bih da seksualnost zamenjuje čista radost življenja. Na putu ka nivou Univerzalnog se često, usput, razvijaju takozvane moći ili sidi. Onaj ko je probudio u sebi te sposobnosti da psihički manipuliše sredinom može da ih počne da koristi za ostvarenje sebičnih ciljeva i zato veliki učitelji stalno upozoravaju na tu opasnost. Ali onaj ko to radi automatski pokazuje da je zastao na putu i da nije dosegao krajnji cilj – stanje univerzalne svesti. Jer, kako bi Wilber rekao: „Kada je pojedinac sredina, kakvo značenje uopšte može da ima manipulacija? To bi još uvek podrazumevalo neki tanani dualitet”. Kao što ćemo kasnije videti, u metodama za transformaciju seksualne energije se vrlo velika pažnja obraća podizanju energije do srca i otvaranju srca: Dodirnite se srcem, primite partnera u srce itd. Moglo bi se reći da srcem a ne razumom vršimo spozanju. Da ponovimo reči velikog učitelja Ramane Maharšija: „Ideja da je onaj koji vidi drugačiji od viđenog prebiva u umu. Za one koju su ikada prebivali u Srcu, onaj koji vidi isto je što i viđeno”. To je suština svih vrsta orgazama, po mom mišljenju – direktna spozanja realnosti. Nepripremljeni, ne možemo je podneti duže od nekoliko sekundi.

FUNKCIJA  BLAŽENSTVA

Da li je funkcija blaženstva ista kao funkcija orgazma ? Smatram da nije. Kao što je Rajh još davno rekao, funkcija orgazma je da održi fizičko i psihičko zdravlje. Možemo dodati – i da održi našu celovitost i neprekinut tok životne energije. Medjutim, mislim da je funkcija blaženstva ustvari razvoj svesti. Kako ? Sa psihološke tačke gledišta, svest je psihološka funkcija koja se razvila iz potrebe odlaganja reakcija, zbog adaptacije i preživljavanja, a glavna namena joj je povećanje stepena slobode u donošenju odluka. Naime, naši daleki preci su bili primarno reaktivna bića, a razvoj vrste je išao ka sve posredovanijoj i posredovanijoj (re)akciji. Da bi se odluka odložila i time povećala šansa za izbor bolje alternative, bilo je nužno internalizovati efekte stimulacije. To omogućava veću dinamiku i time bolju predikciju. “Tako se svest razvila iz potrebe odlaganja reakcija, a glavna namena joj je – povećani stepeni slobode u donošenju odluka.”(Ognjenović, P. 1996). Taj bazični proces se manifestuje u mnogim oblastima ljudskog življenja pa, ako pažljivije razmislimo, i u oblasti orgazma. Ako želimo više forme orgazma, moramo povećati stepen slobode u donošenju odluka. Postizanje tog cilja može biti praćeno predivnom nagradom – ekstazom , a postizanje većeg stepena slobode – blaženstvom. Suština razvoja orgazma i jeste učenje odlaganja neposredne, instiktivne reakcije i povećanje stepena slobode u donošenju odluka. Istraživanja i merenja pokazuju da, kako se razvijaju, orgazmi postaju duži, kontrakcije se dešavaju u dubljim nivoima tkiva, a same kontrakcije postaju izmenjene i rastegnute, luči se više endorfina, moždani talasi sve više liče na one koje dobijamo pri meditaciji, i sukcesivno se otvara dublji unutrašnji sloj obrade informacija. Intersubjektivna saglasnost je značajna i pored individualnih odstupanja. Na osnovu toga i tvrdimo da odlaganje neposredne reakcije omogućava nastanak fenomena koji se konstatuju objektivnim merenjima i mogu se istraživati i meriti u skladu sa pravilima naučne metodologije istraživanja. Priroda razvojnosti orgazma nam daje osnovu za klasifikaciju stupnjeva orgazma koja bi mogla, u svom najgrubljem obliku, ovako da izgleda : jednostavni, blokirani, zreli, božanski. U svom detaljnijem pregledu klasifikacija bi bila: primitivni, nezreli, perverzni, limitirani, blokirani, zreli, produženi, ekstatični, blaženstvo, nedualni. Moguće su još finije nijanse koje su opisane u kasnijem tekstu, prilikom detaljnog prikaza predložene teorije razvoja orgazma. Mislim da ona nije bila kompletna bez detaljnijeg objašnjenja funkcije blaženstva. Kad je seksualni instikt u pitanju, važno je razumeti da se mi, kao vrsta, tek sada, ustvari, počinjemo da uspinjemo ka stvarno ljudskom nivou. U smislu razvoja, od početnog stupnja – jednostavnih, prostih orgazama, sličnih životinjskom nivou, pa preko privremenih blokada, učenjem odlaganja neposredne reakcije, sadržavanja i kanalisanja, tek dolazimo na ljudski nivo zrelosti i slobode u donošenju odluka , koji se na kraju , usklađivanjem, pretvara u nedualni ili božanski nivo potpunog jedinstva sa svim što postoji. Naša teorija razvoja orgazma tvrdi da je funkcija orgazma psihičko i fizičko zdravlje, uz već poznatu funkciju produžetka vrste. Funkcija blaženstava je da nas na socijalnom nivou vodi ka jednoj humanijoj civilizaciji a na individualnom nivou – razvoj svesti. Blaženstvo je jedna skoro potpuno neistražena oblast i uglavnom se ne shvata njen značaj za naš opstanak kao ljudske vrste. Mnogo iracionalnog stida i straha sprečavaju prilaz blaženstvu. Smatram da je osvešćivanje blaženstva preduslov za dalji razvoj ljudskog bića.


Objavio JobKirDeCona u 20:16 | kategorija:
Permalink | Obavesti prijatelja | Komentara (0) | Pošalji komentar


OSHO-V POGLED NA SEX
22.12.2013

SEKS NIJE VASA TVOREVINA; TO JE BOZIJI DAR

– Osho izvodi iz knjige "Seks"

Na jednom seminaru koji je drzao Umasankar, u Avgustu 2012.godine u Beogradu sam cula mnogo dobrih informacija o svemu i svacemu, jedna od tih informacija je i ta, koja bi mozda bila interesantna i drugima da cuju. Umasankar kaze: da muskarac prilikom ejakulacije izgubi 20% likvora. Sve sto se radi iz zadovoljstva to je greska, to treba da sluzi za duhovni razvoj. Covek kada je ostvaren on zraci i na fizickoj i na duhovnoj razini. Uravnotezenje seksa se desava sa uravnotezenjem 1 i 7 cakre(energetskog centra). Tada cemo imati seksualnu snagu, ali necemo manipulisati, vec cemo sve to uravnoteziti. Seks nam nije dat za uzivanje vec za ostvarenje – u svrhu radjanja. Seks nije samo musko zenska privlacnost, to je univerzalni zakon Univerzuma. Seks nije za cesto koristenje, jer se kroz seks kao i kroz hranu i kroz pice unose toksini(otrovi) u nasa tela( sva cetiri tela). Krajnji rezultat seksa je stvaranje. Univerzum je stvorio sve, pa i nas. Normalno je seks upraznjavati jednom mesecno, to je prirodno.  :D(Mogu sada zamisliti pojedince, nase balkance kako reaguju na ovu informaciju… :D). Posle takvog seksualnog odnosa  jednom mesecno, izmedju partnera se stvara tolerancija, mir i red u odnosu i tada se ne gubi energija. Razdor medju partnerima dolazi zbog nekontrolisanog seksa. Prilikom seksa mi trosimo elektromagnetno polje i tako se stvara napetost. Kada se cesto koristi, tada dolazi do nesporazuma medju partnerima. Hrana i seks su dve stvari koje doprinose destrukciji. ( A sto se tice energije, energija je stalna i ne moze biti unistena, moze se samo transformisati iz jednog oblika u drugi, ona moze biti izmenjena ili preoblikovana, kao sto se voda moze manifestovati kao tecnost, oblak, para, led… i pri tome izgledati vrlo razlicita… ona je jos uvek voda u razlicitim formama. Isti je slucaj i sa energijom.. Sve oko sebe sto vidimo i sto ne vidimo, zajedno sa nama i nasim telom je sacinjeno od atoma, sve je to energija…vibracija.)

Devedeset i devet procenata ljudi zna seks samo kao olakšanje; oni ne znaju njegovu orgazmičku osobinu. Čak i kad misle da imaju orgazam, to nije orgazam – to je samo genitalno olakšanje. Orgazam nema veze, nema mnogo veze s genitalijama. Genitalije samo učestvuju u tome, ali orgazam je potpun – od glave do pete, u tebi celom. Ejakulacija nije orgazam. To je samo lokalno oslobađanje, seksualno oslobađanje – ali to nije orgazam. Oslobađanje je negativan fenomen – ti jednostavno gubiš energiju, a orgazam je nešto sasvim drugo.

Šta je orgazam?

Orgazam je stanje kada svoje telo više ne osećaš kao materiju; ono vibrira kao energija, elektricitet. Ono vibrira tako duboko, iz samog svog temelja, da ti potpuno zaboravljaš da je ono materijalna stvar. Ono postaje električni fenomen. Fizičari kažu da materija ne postoji, sva materija je samo privid, duboko dole postoji samo elektricitet, ne materija.U orgazmu, ti dolaziš do najdubljeg dela svoga tela gde više ne postoji materija, postoje samo energetski valovi; ti postaješ energija koja pleše, vibrira. Nema više nikakvih granica – ti treperiš, ali nisi više materijalan. Tvoj partner takođe treperi. To je značenje seksualnog orgazma – da otopi tvoju zamrznutu energiju, koja se sjedinjuje sa svemirom, sa drvećem i zvezdama, sa ženom i muškarcem, i sa stenama. Na jedan trenutak, naravno. Ali u tom trenutku ti si na određen način svestan da je to religiozno, da je to sveto, jer dolazi iz celine. Seksualnom orgazmu treba vremena – što više, to bolje; jer tada će on da zađe dublje u tvoje biće, u tvoj um, u tvoju dušu. Tada će se rasprostreti od nožnih prstiju do glave…svako vlakno tvoga tela će kucati zajedno s njim. Tvoje čitavo telo će postati orkestar koji će dostići vrhunac. Ali ako žuriš, tada orgazam postaje samo ejakulacija, a to više nije orgazam. To je lokalno i sasvim sitno, skoro beznačajno. Ti ćeš posle toga, zapravo, da se osećaš umoran, frustriran, deprimiran, jer si izgubio energiju a nisi se rasteretio, dakle, bilo je sasvim beznačajno. Ti ostaješ onaj stari – naravno, malo više umoran, sa manje energije – ali ostaješ isti. To nije bilo pročišćenje i nije te zadovoljilo u potpunosti. – Milioni žena žive i umiru ne znajući da imaju mogućnost da dožive orgazam. A ne znajući da možeš da imaš velike orgazmičke eksplozije, ti nećeš moći da razumeš ništa o spiritualnosti, to će biti skoro nemoguće. Kad žena ne može da ima orgazam ne može zaista da ga ima ni muškarac, jer orgazam je susret dve osobe. Samo dvoje, kada se stope jedno u drugo, mogu to da dožive. Nemoguće je da samo jedan partner doživi orgazam a drugi ne. Oslobađanje je moguće, ejakulacija je moguća, olakšanje je moguće, ali ne i orgazam. Orgazam nije olakšanje, orgazam je  slavlje. Orgazam je tvoj susret sa celinom, preko tvog partnera. Orgazam je uvek božanstven – tvoj partner je postao ulaz i ti ulaziš u božansko. Orgazam je uvek spiritualan, nikad seksualan. Oni koji misle da je orgazam seksualan nisu razumeli apsolutno ništa, oni ne znaju ništa o orgazmičkim doživljajima. Orgazam je uvek samadhi, ekstaza, (spajanje sa bozanstvom). Ali ljudi ne znaju, jer oni se susreću iz potrebe a ne iz prelivanja energije. Kada razmišljaš o orgazmu, on postaje svrha, više nalik nekom poslu, a tada orgazam teško dolazi.To je dilema: ako želiš orgazam, on postaje teško ostvarljiv jer ga očekuješ, žudiš za njim a tada ti razmišljaš o tome da li ćeš ovog puta uspeti ili ne i taj strah paralizuje tvoj centar za seks.Tvoj centar za seks se stvarno otvara samo kada nema straha, kada ne očekuješ nikakav rezultat, kada ne razmišljaš o budućnosti, kada igra nije usmerena na dobitak, kada samo jednostavno igraš. Lepo je da se igraš s nečijim telom i da se  neko igra s tvojim telom. Samo dva tela koja plešu, pevaju, grle se, miluju – tvore predivnu simfoniju, i nema potrebe razmišljati o orgazmu. I tada će se desiti! U tome je lepota, tada će se desiti. Ali da li će se dogoditi ili ne, to je sporedno. Jednostavno zaboravi na to. Zašto treba da postoji razlika u tehnikama za muškarce i žene? Zato jer su oni potpuno različiti. Oni su različiti koliko god je to moguće. Oni su polarne suprotnosti. Cela fiziologija, cela psihologija, svaki sloj ženske svesti je različit od muške – ne samo različit, upravo suprotan. Trebalo bi razvijati potpuno različite tehnike – ali pošto muškarac i žena žive tako blizu, tako prisno zajedno, oni zaboravljaju da su različiti. Ništa nije slučajno, i to je dobro jer upravo zbog toga oni mogu da postanu energetski krug. Oni su komplementarni, oni odgovaraju jedno drugom. Kada kažem da su muškarac i žena dve suprotnosti jedne celine, ja mislim da su oni komplementarni. A komplementarnost je moguća samo prilikom susretna njihovih suprotnih polova. Pogledajmo to ovako; vagina je negativan pol u ženskom telu, a grudi su pozitivan pol. To je šipka magnetizma: pozitivan pol blizu grudi, negativan pol blizu vagine. Kod muškaraca negativan pol je na grudima, dok je pozitivan pol na penisu. Dakle, priliikom susreta grudi – muškarca i žene, susretnu se negativan i pozitivan pol; a kad se sretnu i centri za seks prilikom koitusa, ponovo se susretnu negativan i pozitivan pol. Obe magnetske šipke srele su se sa svojim suprotnim polovima i tako je formiran krug, energija može da teče, energija može da se kreće. Ali krug će da se dogodi samo kada su muškarac i žena u ljubavi. Ako nisu u ljubavi, tada će da se sretnu samo njihovi centri za seks – jedan pozitivan pol će da se sretne sa jednim negativnim polom. Postojaće razmena energije, ali samo linijski. Krug ne može da bude formiran. Zbog toga se bez ljubavi nikad ne osećaš zadovoljan. Seks bez duboke ljubavi postaje sitnica. To je slojevito. Energija se kreće, ali samo u liniji – nije stvoren krug. A samo prilikom formiranja krugavi postajete jedno, ne ranije. Kada ste duboko u ljubavi, samo se tada susreću i grudi. Seksualni akt je veoma jednostavan, ljubavni akt je složeniji. Seksualni akt je samo fizički – dve energije se sretnu i rasprše se. Stoga, ako je prisutan samo seks, pre ili kasnije ti ćeš biti frustriran: ti trošiš energiju, a ništa ne postižeš. Ispunjenje se događa samo kada postoji krug. Ako je krug potpuno prisutan tada će oba partnera biti energičniji, življi, ispunjeniji. Ali, ako postoji samo seksualni akt, oba partnera će kasnije da budu ispražnjeni, slabi. Oni su izgubili energiju. Uslediće san jer osim slabosti oni ne osećaju ništa drugo. Prilikom tog “jednopolnog susreta” muškarci gube više od žena. Baš zbog toga žene mogu da postanu prostitutke – jer pozitivan pol je muškarac, a negativan pol je žena. Energija teče od muškarca ka ženi, ali ne i obratno. Tako žena u jednoj noći može da ima dvadeset ili trideset seksualnih aktova, dok muškarac ne može. Tako za mene, ako je prostitucija loša, to nije zbog prostitucije, već zato što je krug nemoguć. Ti nisi ispunjen. Ti samo beskorisno rasipaš svoju energiju.

Ako je ljubav prisutna, tada se muškarac i žena sreću sa oba pola. Muškarac daje ženi, a žena vraća natrag. Tada je to uzajamno, međusobno. Ljudi ne kreću prema vođenju ljubavi postepeno. Dve osobe sede i najednom počinju da vode ljubav. To je tako naglo, veoma iznenadno za ženu. Za muškarca to nije iznenadno jer muška energija je različita vrsta energije, a muška seksualnost je više lokalna. Ženska seksualnost je celokupna; njeno celo telo treba da učestvuje u tome. Zato bez prethodne predigre, žena nikada neće dublje ući u seks. Kada žena ostane hladna, muški orgazmički doživljaj ostaje lokalan, genitalan. To ne dopire do njegove duše, to ne zahvata celo njegovo telo. Sve ćelije i sva vlakna njegovog bića nisu uzbuđena, nisu u plesu. To je jadno, veoma jadno. To je oslobađanje, olakšanje, ali ne orgazmički doživljaj. Seks je lep, seksualnost ružna. Kada seks postaje misaon, kada seks ulazi u tvoju glavu, to postaje seksualnost. Ali glava nije centar za seks. Seks nije funkcija glave. Ali kada seks prolazi kroz glavu to postaje seksualnost. Tada ti misliš o seksu, maštaš o seksu. I što više misliš o tome, što višemaštaš o tome, ti sve više zapadaš u nevolju. To je problem koji oseća zapadni svet; on previše mašta o seksu. Zapad je postao seksualan kroz maštanje, a Istok kroz represiju. I Zapad i Istok su postali seksualni i izgubili su prirodnu sposobnost uživanja seksa. I Zapad i Istok postali su patološki, ali na različite načine. Zapad je postao patološki zbog maštanja da seks bude krajnji cilj života, a Istok zbog mišljenja da je seks krajnja prepreka između Boga i čoveka. Seks nije ni jedno ni drugo. Seks nije ni krajnji cilj ni krajnja prepreka. Seks je prirodna pojava kao glad ili žeđ. Postoji još jedan problem u zapadnom mišljenju – da muškarac mora da zadovolji ženu i da žena mora da zadovolji muškarca. Sada su oboje uznemireni. Tako muškarac iščekuje da vidi da li
je žena zadovoljna. Ako ona nije zadovoljna, njemu nešto nedostaje; on nije dovoljno muškarac.
A kad počneš da osećaš da nisi dovoljno muškarac, ti ideš u pogrešnom smeru – i tada će da nastane sve više i više poteškoća. Ti ćeš početi da bivaš nesiguran; izgubićeš samopouzdanje. Žena takođe iščekuje da vidi da li je ona zadovoljila muškarca ili ne. Ako ona oseti da muškarac nije zadovoljan,
ili da nije postigao ekstazu – o čemu se sada propoveda širom sveta, tada ona oseća da njoj nešto nedostaje. Sada su oboje uznemireni i predivni ljubavni akt je pokvaren. To nisu stvari zbog kojih bi trebalo brinuti. Ali postoji još jedan problem: ljudi previše vode ljubav. Oni to rade skoro rutinski. Medicinski stručnjaci su stvorili ideju da je seks veoma higijenski. Ako ne vodiš ljubav svaki dan
nešto će da se pogorša. Oni govore da je čak i srčani udar moguć ako dovoljno ne vodiš ljubav. To bi trebalo da bude retka stvar, gozba. Vodjenje ljubavi ne bi trebalo da bude rutina; to ne bi trebalo da bude svakidašnja hrana. To bi trebalo sačuvati za retke prilike kada si stvarno ispunjen, kada je prisutan neki drugi prostor. To bi trebalo čuvati kao poklon za retke trenutke, u suprotnom život postaje veoma dosadan. Mmmmm? Upravo kao što svaki dan jedeš, i kao što piješ čaj i kupaš se, tako
i vodiš ljubav. Tada ti to postaje dosadno jer se sve ponavlja. Vodi ljubav samo kada je prisutna ogromna želja i strast, u suprotnom jednostavno reci: “Izvini, to nije tu, zar ima svrhe?” Pretvaranje nije dobro. I ako prestaneš da se pretvaraš, ti ćeš osetiti mnoge veću dubinu i slojevitost prilikom vođenja ljubavi. Ljudi previše ponavljaju to što oni zovu vođenje ljubavi, jer nikada nisu zadovoljni. U Indiji, najdrevniji tekst o seksu, Vatsjajanina “Kama Sutra” kaže, ako vodiš ljubav stvarno fantastično, jednom godišnje je dovoljno! To će izgledati gotovo nemoguće za modernog čoveka – jednom godišnje? A oni nisu bili ljudi koji su išta potiskivali. Vatsjajana je prvi svetski seksolog, i prvi koji je uneo meditaciju u seks, prvi koji je pokrenuo njegove najdublje centre. I on je u pravu. Ako si taj doživljaj
osetio do krajnosti, jednom godišnje je skoro dovoljno. To će te tako duboko zadovoljiti da ćeš posle toga da sijaš iznutra mesecima. Ako žuriš u svemu, ti ćeš žuriti i prilikom seksualnog akta, jer TI ćeš biti tamo. Osoba koja puno misli na vreme žuriće i prilikom seksualnog akta – da vreme ne bude protraćeno. Tako mi tražimo instant kafu i instant seks. Sa kafom je u redu, ali instant seks je potpuna besmislica. Takav seks ne može da postoji. To nije posao, to nije nešto što možeš da ubrzaš. Kroz žurbu ćeš ga uništiti; propustićeš krajnji cilj. Uživaj u seksu jer kroz njega treba da osetiš bezvremenost. Ako si u žurbi, ti to nećeš moći. Dok voliš svoju ženu, istopi se u njenoj toploti.Na trenutak zaboravi seksualnost, na trenutak zaboravi sve što se događa u tvojoj glavi, u tvojoj mašti. Na trenutak se samo istopi u pravoj ženi. Ne nosi pornografiju u svojoj glavi, ne pravi od seksualnosti nešto misaono. Neka tvoja seksualnost bude duboka čulnost, osetljivost, intuitivno osećanje. Istopi se u ženi, kao da si ponovo dete u majčinoj utrobi. Ukoliko to ne doživiš sa svojom dragom, ti je nisi sasvim upoznao. Budi ponovo kao dete u majčinoj utrobi, potpuno zajedno sa njom, odbaci sva odstojanja. I u tom trenutku ti ćeš da znaš šta je prepuštanje. Biti orgazmičan znači imati sposobnost gubljena kontrole. Kod nas je prisutna stalna kontrola, ti jednostavno sediš na svojim energijama i kontrolišeš ih… “Ovo treba, ovo ne treba. Ovo je dobro, ono je pogrešno.” Ti to neprekidno radiš, kočiš, potiskuješ. Ideš samo do te tačke, dalje od toga je opasno, samo ovoliko je dozvoljeno. Kako ti možeš da budeš orgazmičan? A ako nisi orgazmičan u drugim stvarima, ne možeš da budeš orgazmičan ni u seksu. Ako kontrolišeš čak i svoju ljutnju, ti ne možeš da budeš orgazmičan ni u seksu. Ako možeš biti orgazmičan u ljutnji, samo tada možeš da budeš orgazmičan u seksu. Čovek je celokupnost. Ako to ne možeš da postigneš u besu kako bi mogao prilikom ljubavi? To je nemoguće. Prirodan čovek je orgazmičan u svim svojim emocijama.


 

Objavio JobKirDeCona u 19:30 | kategorija:
Permalink | Obavesti prijatelja | Komentara (0) | Pošalji komentar


OSHO i SEX
28.11.2012

Moj prilaz nije ni ovozemaljski
ni vanzemaljski.

Ja mislim da je sve što vam
je dato dragoceno. U suprotnom,
egzistencija vam to ne bi dala.

Ja vas ucim kako da budete dublje u ljubavi.

Ljudi su naviknuti: oni misle
da religiozni ljudi moraju da budu protiv
seksa; a oni koji nisu protiv seksa,
kako oni mogu da budu religiozni.

Dakle, ja ne ocekujem od njih da me
razumeju. Kada me oni ne razumeju ja
savršeno razumem njihovo nerazumevanje.

Proci ce godine ili možda vekovi dok me
ne budu razumeli, ali to se uvek dogada.

Rec ’’seks’’ je veoma lepa.

Originalni koren reci seks
znaci deljenje – seks znaci deljenje.

Ako si podeljen iznutra,
tada ce seks doci.

Kada žudiš za ženom ili muškarcem,
šta se dogada? Jedan tvoj deo cezne
da sretne drugi deo, ali ti se trudiš
da sretneš drugu spoljašnjost.

Vi možete da se sretnete na trenutak,
ali ti ceš ponovo da budeš sam, jer spoljašnji
susret ne može da bude vecan.
Tada seks vrlo brzo
biva prolazan, jer drugi je ipak drugi.

Ali kad sretneš svoju duhovnu ženu
ili muškarca iznutra,
tada susret može da bude vecan.
I kada se izgube sva deljenja
taj susret se dogada.

To je alhemijska transformacija:
tvoja žena i muškarac sretnu se iznutra
i ti postaješ jedan. A kada postaneš
jedan, ti imaš ljubav.

Sputana osoba ostaje zainteresovana
za seks, ostaje opsednuta seksom,
zato ja kažem: vodi seks koliko možeš
i uskoro ceš završiti s tim.

A kada završiš s tim i seks izgubi
svo znacenje, to ce biti veliki
dan, veliki trenutak u tvom životu.

A ako želiš da rasteš kao celina
sve mora da bude prihvaceno,
ništa ne smeš da zanemariš.

Naravno, sve mora da bude korišceno
za višu harmoniju.

Šta onda treba da uradimo?

Da znamo seks!

Udi svesno u to! To je
tajna za otvaranje novih vrata.

Devedeset i devet procenata ljudi
zna seks samo kao olakšanje; oni ne
znaju njegovu orgazmicku osobinu.

Cak i kada misle da imaju
orgazam, to nije orgazam – to je
samo genitalno olakšanje.

Orgazam nema veze, nema mnogo veze
s genitalijama. Genitalije samo ucestvuju
u tome, ali orgazam je potpun – od glave
do pete, u tebi celom.

Ejakulacija nije orgazam.

To je samo lokalno oslobadanje,
seksualno oslobadanje – ali to
nije orgazam.

Šta je orgazam?

Orgazam je stanje kada svoje telo
više ne osecaš kao materiju; ono vibrira
kao energija, elektricitet.

U orgazmu, ti dolaziš do najdubljeg dela
svoga tela gde više ne postoji materija,
postoje samo energetski valovi; ti postaješ
energija koja pleše, vibrira. Nema više
nikakvih granica – ti treperiš, ali nisi
više materijalan.
Tvoj partner takode treperi.

To je znacenje seksualnog orgazma –
da otopi tvoju zamrznutu energiju, koja se
sjedinjuje sa svemirom, sa drvecem i
zvezdama, sa ženom i muškarcem,
i sa stenama.
Na jedan trenutak, naravno.

Ali u tom trenutku ti si na odreden
nacin svestan da je to religiozno, da je
to sveto, jer dolazi iz celine.

Milioni žena žive i umiru
ne znajuci da imaju mogucnost
da dožive orgazam.

A ne znajuci da možeš da imaš
velike orgazmicke eksplozije, ti neceš
moci da razumeš ništa o spiritualnosti;
to ce biti skoro nemoguce.

Kada žena ne može da ima orgazam
ne može zaista da ga ima ni muškarac,
jer orgazam je susret dve osobe.

Samo dvoje, kada se stope jedno
u drugo, mogu to da dožive. Nemoguce je
da samo jedan partner doživi orgazam
a drugi ne.

Oslobadenje je moguce, ejakulacija je
moguca, olakšanje je moguce, ali ne
i orgazam.

Orgazam nije olakšanje; orgazam je
slavlje.

Orgazam je tvoj susret sa celinom,
preko tvog partnera.

Orgazam je uvek božanstven – tvoj
partner je postao ulaz i ti ulaziš
u božanstvo.

Orgazam je uvek spiritualan,
nikada seksualan.

Oni koji misle da je orgazam seksualan
nisu razumeli apsolutno ništa; oni ne
znaju ništa o orgazmickim doživljajima.

Orgazam je uvek samadhi, ekstaza.

Upamti, seks nije pogrešan;
mehanicnost je pogršna.

Ako možeš da uneseš malo svetla
inteligencije u svoju seksualnost,
ono ce je preobraziti.

To više nece biti seksualnost
to ce biti nešto sasvim drugacije,
toliko drugacije da to ne možeš
da izraziš recju.

Mi na Istoku imamo za to rec, Tantra.

Zapad za to nema rec.

Postani potpuno ne-misaon.

Samo tada se dogadja svesnost da si
postao jedno sa nekim. A taj osecaj
jedinstva tada može da bude nezavistan o
partneru i može da bude korišcen sa celim
svemirom.

Ti možeš da budeš u seksualnom aktu
sa drvetom, mesecom, sa bilo cim.

Kada jednom saznaš kako da stvoriš taj krug,
moci ceš to da uradiš sa bilo cim – cak bez icega.

Ti možeš da stvoriš taj krug unutar
sebe jer muškarac je i muškarac i žena,
a žena je takodje i žena i muškarac.

Ti si oboje jer dvoje su te stvorili.

Kada jednom stvoriš krug unutar sebe
(tvoj muškarac srece tvoju ženu; tvoja unutrašnja
žena srece unutrašnjeg muškarca) ti si u zagrljaju
sa samim sobom.

Samo kada je stvoren taj krug moguce
je postici stvarni celibat.

Kada je stvoren taj krug iznutra,
ti si oslobodjen.

Kada se vratiš posle tantrickog seksualnog
akta, ti si se uzdigao, a ne pao.

Osecaš se ispunjen energijom, vitalniji,
življi, zraciš.

A ta ekstaza ce trajati satima, cak danima.
To zavisi koliko si duboko bio u tome.

Jedan tantricki seksualni doživljaj, i
danima ceš se osecati opušten-zadovoljan,
lagodan, ne-nasilan, ne-ljut, ne-depresivan.

Tantra kaze da ako udješ u meditaciju
seks ce potpuno da nestane: on može potpuno
da išcezne.

Cela energija je apsorbovana u vašim
centrima, a tvoje telo ima mnogo centara.

Seks je najniži centar i covek postoji
na najnižem centru. Što više energije
odlazi naviše, više vaših centara pocinje da cveta.

Kada ista energija dodje do srca,
ona postaje ljubav.

Kad ista energija ode još više,
pocinju da cvetaju nove dimenzije i
nova iskustva.

A kada je ista energija na najvišem,
na poslednjem vrhu u tvom telu, ona dopire
do onog što Tantra zove ’’sahasrar’’ –
poslednja cakra (chakra) u glavi.

Seks je najniža, a ’’sahasrar’’ najviša
cakra, i izmedju njih se krece
seksualna energija. Ona može da bude
oslobodjena putem centra za seks.

Kada centar za seks oslobadja tu energiju
ti uzrokuješ reprodukciju nekog drugog.
Kada ’’sahasrar’’ oslobadja istu energiju,
iz glave u kosmos, ti daruješ SEBI novo rodjenje.

To je takodje reprodukcija, ali ne biološka.
To je duhovna reprodukcija. Ti si tada ponovo
rodjen. Mi smo u Indiji takvu dvaput rodjenu
osobu zvali ’’dwij’’.

Ona je sama sebi dala novo rodjenje.

Tantra ne uci seksualnosti. Ona
jednostavno govori da seks može da bude
izvor blaženstva.

Kada jednom upoznaš to blaženstvo, ti
možeš da ideš napred, jer sada si se spustio u
sadašnjost.

Kada jednom shvatiš ekstazu seksa,
ti možeš da shvatiš o cemu mistici govore –
uzvišeni orgazam, kosmicki orgazam.

Mnogo je knjiga napisano o Tantri,
i sve one govore o tehnici.

Ali prava Tantra nema nikakve veze
s tehnikom.

O pravoj Tantri se ne može pisati,
pravu Tantru treba osetiti.

Sve do sada geštalt je bio potiskivanje-
popuštanje, popuštanje – potiskivanje –
stalno lutanje izmedju krajnosti.

Mi moramo da se zaustavimo tacno u sredini.

Da li si ikada pokušavao da zaustaviš klatno
sata u sredini?

Šta se dogadja?

Sat stane. Vreme stane.

To pokušavam da kažem. Ja ne želim
da budeš popustljiv niti želim da
budeš potisnut. Voleo bih da budeš
balansiran tacno u sredini.

Jer samo u sredini transcendetalnost
je moguca.

Nema potrebe da koristimo seks samo
za reprodukciju.

Seks se koristi u svakom stvaranju.

Zbog toga veliki pesnici, veliki
slikari možda ne osecaju toliku
potrebu za seksom. Ali razlog je
jednostavan: oni stvaraju nešto vece
i potreba je zadovoljena.

Buda nije ni slikar, ni muzicar,
ni pesnik, ali je prevazišao seks.
Šta se dogodilo?

Najveci oblik stvaranja je stvaranje
samoga sebe. Najveci oblik stvaranja je
stvaranje unutrašnje celine, jedinstva.
To je vrhunac, vrh Himalaja.

Tri osnovna elementa u seksu
vode do blaženog trenutka.

Prvi je bezvrenenost:
ti potpuno prevazilaziš vreme. Vreme
ne postoji. Potpuno zaboravljaš na vreme;
vreme za tebe prestaje. Vreme ne prestaje;
ono prestaje za tebe; ti nisi u njemu.

Drugo, u seksu po prvi put
gubiš svoj ego; ostaješ bez njega. Nijedno
od vas više ne postoji. Vi ste oboje izgubljeni
u necem drugom.

I trece, u seksu si prvi put
prirodan. Ti si deo prirode – deo
drveca, deo životinja, deo zvezda-deo!
Ti si ukljucen u nešto mnogo vece –
kosmos. Tao.

Ti cak ne možeš ni da plivaš u tome;
ti ne postojiš. Nošen strujom – ti
samo plutaš.

Ove tri stvari daju ti ekstazu.

Seks je samo situacija u kojoj
se to dogadja prirodno.

Jednom kada znaš i kada osetiš
ove elemente, ti možeš da ih stvoriš
nezavisno od seksa.

Cela meditacija je u osnovi
iskustvo seksa bez seksa.

Ali ti moraš da prodješ kroz to. To mora
da postane deo tvog iskustva; to ne sme
da ostane samo na nivou pojmova,
ideja, misli.

Tvoja seksualna energija je hrana
za tvoj samadhi.

Samadhi lotos ce procvetati iz
blata seksa.‚‚

Objavio JobKirDeCona u 11:24 | kategorija:
Permalink | Obavesti prijatelja | Komentara (0) | Pošalji komentar


TEHNIKE ŽENSKOG ORGAZMA
27.9.2010

Postoji deset nacina ili mesta na kojima žene doživljavaju orgazam:

Jedna od zavodljivijih stvari koje možete da uradite za muškarca jeste da mu date do znanja koliko se unosite u ono što radite.

Zauzimajuci odredeni položaj, pokušajte da unesete u doživljaj celo svoje telo. Konkretno  ako želite da budete odozgo, umesto da samo sedite na njegovom penisu, pocnite od vrha njegove glave i pomerajte se veoma polako celim telom naniže duž njegovog tela. Pustite da vas vidi, oseti i okusi vas celu dok se krecete prema njegovim stopalima i zatim ponovo natrag do penisa. Polaznice mog seminara nazvale su ovo "J - od glave do pete" i posvedocile koliko je to senzualno za muškarca i za ženu. Kao što je rekao jedan muškarac: "Ništa ne može da me uzbudi kao to. Sav se zapalim kad mi ona to radi, izludjuje me i cini slabim u isto vreme."

1. Klitorisno
2. Vaginalno
3. Tacka G i erogena zona prednjeg svoda
4. Uretralno (tacka U)
5. Dojke/bradavice
6. Oralno
7. Analno
8. Mešano
9. Zonski
10. Fantazija

Klitorisni orgazam
Klitorisni orgazam je najcešci i; kod nekih žena, najsnažniji orgazam; vecini žena potrebna je neka vrsta klitoralne stimulacije da bi svršile. Do ovakvog orgazma dolazi kad se klitoris stimuliše do vrhunca uzbudenja. Osecaj krece od klitorisne regije i može da zraci odatle. U sto je ukljucen pudendalni nervni sistem, koji se sastoji od visoko osetljivih nervnih vlakana.
Mnoge žene mogu da posvedoce o izuzetnoj osetljivosti tih vlakana. Glans clitoris (pupoljak, da tako kažemo) jedini je vidljivi deo ženskog klitorisa. Sve do objavljivanja rada dr Helen O’Konel u Urološkom žurnalu 1998 ("Anatomska veza izmedu uretre i klitorisa"), u dostupnoj literaturi postojalo je veoma malo - ili nimalo - podataka o pravoj, tacnoj velicini klitorisa žene. Dr O’Konel, hirurg-urolog, otkrila je da je klitoris zapravo deset puta veci nego što se ranije mislilo. Vecina proizvodaca seksi-igracaka za odrasle podjednako su velike neznalice kada su posredi stvaran izgled i grada ženskog klitorisa. Otud i najveci broj proizvoda nije po svom obliku i delovanju funkcionalan.

U Parizu je 1930. održana zatvorena biciklisticka trka nagih vozacica, u kojoj je pobednica bila ona koja je prva svršila trljajuci se o sedište. To je odnedavno pocelo da se menja i dobro je što je tako, jer bez znanja o velicini i dimenzijama tog veoma važnog dela ženske anatomije kako bismo znali kako da aktiviramo sve njegove signale zadovoljstva!?
Medutim, u pogledu ženskog orgazma decenijama je prisutan izvestan klitocentrizam, koji se kod žena negativno odražava na doživljaj orgazma. Drugim recima, tadašnji autoriteti u oblasti seksologije (Masters i Džonsonova) promovisali su ideju da je klitoris i samo on središte seksualnog univerzuma žene. Prema toj zamisli, žena može da svrši iskljucivo putem klitorisne stimulacije. Srecom, psiholozi Berni Zilberfeld i Majki Evans ponudili su ubedljivu kritiku rada Mastersa i Džonsonove i ukazali na propuste u nacinu na koji su obavljali istraživanja i prikupili dokaze i ideje. Sada znamo da i pored toga što je klitorisni orgazam ubedljivo najcešći, postoji
mnoštvo tipova medu kojima može da se bira i istražuje. Slede glavni nacini na koje žena može da postigne klitorisni orgazam.
Nemaju svi klitorisni orgazmi - kao ni bilo koji drugi - isti nivo intenziteta.

Manuelne tehnike za postizanje klitorisnog orgazma

Cesto se manuelna stimulacija žene radi dok ste oboje u horizontalnom položaju, ali to ne mora da bude i vaš jedini izbor. Medutim, slicno plesnim koracima, teško možete da znate kako da se krecete dok vam ne pokažu.
Bez obzira na to koji je položaj posredi; muškarac bi trebalo da se trudi da održi dobar telesni kontakt, koji je kljuc njenog
zadovoljstva.
Takodje, mora da ima negovane ruke, bez grubih delova, s cistim i neizgrickanim noktima. Ako je potrebno, koristite lubrikant na bazi vode da se ne bi desilo da budete suvi. Muškarci, najbolje je da držite jastuce dlana (i dorucje) na njenom Venerinom brežuljku, regiji gde pocinju stidne dlacice. Budite nežni i nemojte jako da pritiskate. Trebalo bi da ispod baze dorucja osetite stidnu kost - to
ce vam takode pomoci da stabilizujete ruku. Drugim recima, budete li je držali u vazduhu, umoricete se, a to ce uticati na opštu
pokretljivost prstiju.
Našavši dobar oslonac za dorucje, možete da pravite više nežnih krugova i pokreta napred-nazad koje žene vole. Kružni i ljuljajuci
pokreti dlana takode su vrlo efektni. Ako je muškarcev penis u ženi dok je dodiruje, može da pokuša da pulsiranjem PC mišica postigne
da penis poskoci.
Takode, može da upotrebi srednji prst i kažiprst zajedno i pokrece ih gore-dole, držeci medu njima greben i vrh klitorisa. Žene
cesto koriste ovu tehniku da bi sebe stimulisale.

VENERIN LEPTIR
Na ilustraciji je prikazan položaj dve ruke pod nazivom Venerin leptir, koji je najbolje primenjivati kada muškarac sedi pored
partnerke.
Pojam je postao urbani mit, a nastao je, koliko znam, zahvaljujuci kreativnosti scenarista jedne od najgledanijih sapunica 80-ih, Zakon
u Los Andelesu (LA Law). Mada u seriji nikad nije otkriveno šta znaci skracenica "VL", mnogi se služe ovim pojmom, a ovde prikazujemo takozvanu Svarcovu manuelnu "opciju". Palac i prsti jedne ruke su ugneždeni pod njenim kukovima i pocivaju na površini njenog tela, a nijedan nije insertovan, ni vaginalno ni analno. Srednji prst gornje, aktivne ruke obavljace ono što opisuju kao "hleb s
maslacem" gladenje klitoralne regije naviše i naniže.
Svare sugeriše da zamislite da je srednji prst nežno leptirovo krilo. Vodite racuna da koristite dovoljno lubrikanta, kako se ona ne bi
osu.ila, kao i da muškarceve ruke budu glatke i negovane, s uredno podsecenim noktima.

Venerin leptir
POTREBNA SU TRI PRSTA
Tri prsta zajedno se savijaju oko usana; srednjim prstom gladite klitoris i povremeno skliznite u vaginu. Ka.iprstom i srednjim prstom
možete da obuhvatite spoljne usne i lagano ih stežete. Zatim možete da radite razne pokrete, recimo, gladenje od napred prema pozadi i/ili stezanje, s lakim pulsiranjem naviše i naniže.

Y-CVOR
Za pokret zvan Y-cvor, muškarac širi usne s dva prsta jedne ruke, držeci drugu ruku odozgo, postavivši srednji prst, ili dva prsta zajedno, tako da sa strane masiraju klitoris, u smeru gore-dole ili kružnim pokretima. Ovaj pokret je odlican utoliko što ne zamara ruke muškarca. Takode, kad je pokrivaju njegovi dlanovi, umesto samo jednog prsta, ona dobija prijatan osecaj "velicine".
Uz to, on može da poželi da pokuša da "side" odozgo, stavljajuci jedan prst unutra i pokrecuci ga unutra i napolje iz vagine.

VAJAR
Pokret pod nazivom Vajar ima dva razlicita stila - statican i dinamican. Polaznice mojih seminara o njima govore kao o pokretima koji ih "vode sigurno do cilja". Muškarcev dlan je u obliku velikog slova "C". Da biste shvatili kako je okrenuta njegova ruka, zamislite sat preko ženine vulve i postavite palac da na tom satu pokazuje šest. Postoji nekoliko kljucnih stvari koje valja 
zapamtiti u vezi s ovim: (1) prsti treba da budu skupljeni, a regija zglobova s donje strane dlana stvarace culnu senzaciju na klitorisu;
(2) unutrašnja ivica ubacenog palca može da pritiska tacku G, a to osecanje može dodatno da se pojaca tako što se drugim dlanom njen abdomen pritiska u pravcu stidnih dlacica. Muškarac bi trebalo da oseti lak pritisak na palac kroz abdominalni zid. "C"
dlanom pravi kružne, ritmicne pokrete da bi raširio "C" prste preko stidne regije. Mnoge žene uživaju u tome da za vreme stimulacije osecaju pritisak na tom mestu.

Oralne tehnike za klitorisni orgazam
Ne sme se potcenjivati moc koju jezik muškarca ima nad njegovom draganom - taj topao, vlažan osecaj može da natera ženu da se oseca kao da lebdi. Kao što je rekla jedna žena: "Ništa ne može da se poredi s ustima. Ona su mekša i toplija i on njima može da uradi mnogo više." Vecina žena voli kunilingus upravo zbog intenziteta fizickog osecanja kome mogu da se prepuste i ne rade ništa - vec da naprosto primaju zadovoljstvo. Za brojne žene, to je mnogo intimniji oblik seksa nego što je snošaj. "Za mene", istice jedna žena, "potrebno je da mnogo više verujem muškarcu da bih ga primila na taj nacin."
Medu pokretima jezika su kruženje vrškom jezika, osetljivim na ukus, pokreti gore-dole ili napred-nazad punom širinom jezika. Služite se bilo kojom površinom jezika, vrhom bogatim receptorima ukusa ili glatkom donjom površinom. Kombinacija pokreta može da stvori beskrajno raznovrsno zadovoljstvo, ali je uvek najbolje da pocnete polako i potom postepeno nadogradujete osecanje. Ukoliko vam je lakše da pravite odredene pokrete, Klasican položaj "ispisujte" jezikom slova abecede. Takode, imajte na
umu da nagli pokreti vrškom jezika; oni koji mogu da se vide u filmovima za odrasle, nisu pokreti koji imaju pravi efekat. Možda na
pocetku, ali ne sve vreme. Zbog cega .se, onda, umecu te scene? Zato što kamera ne bi mogla da snimi ono što stvarno funkcioniše.
Ako muškarac leži ispružen izmedu nogu žene, a oboje leže na krevetu, bice mu udobnije ako njoj podmetne jastuk pod kukove a sebi pod grudi. Na taj nacin, nalazice se u boljem polož.aju, jer mu brada nece biti pritisnuta na dušek i nece kriviti vrat. Najbolji položaj je klasicni. U tom položaju žena, ležeci na ledima, moe da prilagodi raspon butina i intenzitet tako što ce pomerati noge i biti otvorena. Ako žena sedi na stolici, potrebno je samo da muškarac takode zauzme položaj koji mu odgovara. Faktor zadovoljstva u toku seksa je direktno proporcionalan s udobnošu položaja oba ucesnika.
Neke žene su suviše osetljive za direktno trljanje klitorisa pokretima gore-dole. Ako je to slucaj s vašom partherkom, pokušajte tako što ce ona držati skupljene noge ili pravite pokrete jezikom samo naniže. Na taj nacin, klitorisna navlaka i dalje pokriva visoko osetljivi glavic klitorisa. Kod žena koje više vole direktnu stimulaciju klitorisa, potrebno je da muškarac ima na umu da treba da podigne navlaku. Služeci se kažiprstom i srednjim prstima obe ruke, potrebno je da izvrši pritisak naviše s unutrašnje strane spoljne usne i podigne kompletnu regiju Venerinog brega, ili da zamoli ženu da mu se sama otvori. Takode, može da pritiska dlanom Venerin breg naviše, u pravcu ženine glave.

LEPTIR KOJI LEBDI (ILI SEDI Ml NA LICE)
Položaj poznat kao Leptir koji lebdi omogucava ženi da kontroliše osecanje u skladu sa svojim sklonostima i potrebama. Konkretno, na ovom crtežu, ona se glavom oslanja o visoko uzglavlje kreveta, dok muškarceva glava pociva na jastuku. Na taj nacin on može da prilagodi pritisak na lice i vrat i nije prignjecen. Videvši ovaj crtež, jedan gospodin je prokomentarisao: "Devojka mi dolazi ovog vikenda. Moram da stavim novu posteljinu i da kupim naslon za krevet"

METOD KIVIN
Kod Kivin tehnike, muškarac leži po strani, najcešce pod pravim uglom u odnosu na ženu. Njena jedina obaveza jeste da doživljava uzbudenje ležeci na ledima. Muškarac se služi jezikom da bi stimulisao partnerku pokretima napred nazad preko "K" tacaka lociranih na obe strane vrška i zadnjem delu klitorisne navlake. U isto vreme, vrhom prsta je u stalnom dodiru s njenom tackom "C" (namedici), kako bi osetio njene preorgazmicke kontrakcije. (Te kontrakcije su znak da je na pravom mestu i da izvodi prave pokrete.) Na
nemontiranom video snimku, jasno se vidi da žena doživljava nagle i intenzivne orgazme u kratkom vremenskom periodu.

 

Tehnike za klitorisni orgazam u toku snošaja
ŽENA ODOZGO
Žena mož.e da doživi orgazam kada se nalazi odozgo, pod uslovom da je vec stimulisana u trenutku kad se našla na muš.karcu. Postoje
dva razloga za to: (1) žena je vec izuzetno seksualno nadražena i (2) zna koje su klitorisne senzacije potrebne da bi je dovele do orgazma i uspeva da stvori to osecanje laganim ljuljanjem ili trljanjem svoje klitorisne regije o njegov penis ili stidnu regiju. Cim je klitorisno nadražena do tacke u kojoj orgazam "samo što nije"; dovoljno je da se popne na muškarca i da samo prodiranje dovrši posao. Stvar je samo u odabiru pravog trenutka. Ukoliko dugo ceka, svršice pre nego što snošaj uopšte i pocne ili ce osecanje da išcili. Jedna žena je rekla: "Moramo da vrebamo pravi trenutak, jer, ili ja svršim pre nego što on dode ispod mene, ili me sasvim prode dok promenimo položaj. Ali, opet, ponekad funkcionš.e sasvim jednostavno i spontano!

MUŠKARAC ODOZGO
Žene vole kad je muškarac odozgo, jer je telesni kontakt tako potpuniji nego u ostalim polo.ajima. Mada se neki drugi položaji smatraju eroticnijim, ovaj je najromanticniji i pruža osecaj najvece povezanosti. U njemu su poljupci i zagrljaji nešto sasvim prirodno i mnoge žene kažu da osecaju sigurnost i zašticene.  "Prilicno sam visoka", objasnila mi je jedna moja sa-govornica, "i volim ovaj položaj zato što moj muž, koji je još viši od mene, cini da se osecam kao cvetic. Potpuno me prekrije, a to je lepše od svega."
U ovom položaju, žena leži na ledima, a muškarac je pružen preko nje ili blago sa strane. Muškarci ga vole zato što na ovaj nacin mogu da kontrolišu dubinu penetracije i brzinu potiska. Za neke muškarce, ovo je oproban i dokazan nacin vodenja ljubavi. Kao što sam cula od jednog polaznika mog seminara: "Osecam se kao muškarac. Znam da to nije baš korektno s moje strane, ali tako je, i gotovo."

2. Tehnika koitalnog uskladivanja
Klitoralni orgazam je u ovom polo.aju moguc uz korišcenje tehnike koitalnog uskladivanja, koja iziskuje da muškarac prodire duboko i ne prekida kretanje i kontakt s klitorisom, dok je istovremeno duboko unutra. Posredi je serija plitkih trzaja, za razliku od širokih pokreta unutra-napolje kakvi su inace tipicni za ovaj polo.aj. Klitoris je na ovaj nacin u direktnom dodiru s 
osnovom penisa i za do.ivljavanje orgazma presudan je upravo taj neprestani dodir za vreme potiska gore-dole.
Ovaj položaj se najbolje postiže kada su njegova ramena u ravni i iznad njenih, a stopala uprta u podnožje kreveta, zid ili njena stopala. Na ovaj nacin, muškarac se tokom prodiranja trlja o ženinu klitorisnu regiju. Neprestanim kontaktom s njenim klitorisom, uz dodatnu stimulaciju penetracijom, žena može da doživi dubok, izuzetan orgazam. Kao što vidite, u ovom slucaju je važno da
muškarac zna šta treba da radi.

JEDNO PORED DRUGOG
Rec je o jednostavnom, lako izvodljivom položaju koji gotovo obavezno dovodi do orgazma. To je polo.aj za partnere koji žele da su spojeni, ali bez mnogo kretnji. Dobar je i za one koji imaju problema s kukom ili kolenom, kao i u slucaju kad partneri žele da produže vodenje ljubavi. Za klitorisnu stimulaciju je najbolje kad partneri leže licem okrenuti jedno prema drugom. žena butinama može da prilagodi stisak na "ulazu", a tu je takode i popularni "kašika" položaj, kad se muškarac nalazi s leda ženi.

Jedno pored drugog
STOJECI, SEDECI, KLECECI

Grupa stojecih, sedecih i klececih polo.aja je najbolja kad su partneri licem okrenuti jedno prema drugom, narocito ako koriste stolicu. Nogu zabacenih u stranu, ona može da kontroliše klitorisni kontakt i primenjuje pokrete koje voli.
Stojeci položaj je komplikovan ukoliko su partneri razlicite visine. Medutim, povedite se za save-tom mladih ruskih ljubavnika iz pedesetih i šezdesetih godina koji su, usled nedostatka privatnosti, cesto morali da traže pribežište na stepenš.tu, kada im je razlika u visini bila od koristi. Žena bi stajala na višem stepeniku, s nogom prebacenom preko gelendera, dok je muškarac ulazio u
nju stojeci na stepeniku niže. (žena je morala da ima suknju na sebi, a nikako pantalone) Na ovaj nacin, držeci se jedno za drugo i za gelender mogli su bez problema da održavaju ravnotežu i stabilnost.

Do klitorisnog orgazma uz pomoc igracaka
Najpopularnije igracke za postizanje klitorisnog orgazma su vibratori. Vibriranje tih cudesnih malih (i ne tako malih) instrumenata stvara intenzivan nadra.aj. Proizvodi s neravnom povr.inom dovode do još jace culne senzacije, jer ta raznovrsnost površine stvara
neocekivanost osecanja u toj regiji.

Sedeci
Vaginalni/cervikalni orgazam

Suštinska cinjenica u vezi s ovim tipom orgazma jeste da on nije tako precizan kao oni na ostalim lokacijama. Vaginalni orgazam 
ukljucuje vaginalnu šupljinu i grlic materice (cerviks), a može da ukljucuje i samu matericu. Postoji velika psihološka razlika izmedu klitorisne stimulacije i vaginalno/ cervikalne stimulacije. Kod klitorisne stimulacije, po-sredi je širenje i nadimanje vaginalne šupljine i povlacenje materice naviše, cime se vagina priprema za ulazak penisa. Kod vaginalne stimulacije, pak, materica se ne povlaci naviše, vec se spušta naniže. Dr Herbert Oto kaže: "Ovaj orgazam dešava se na vrhuncu stimulacije vagine i grlica materice i širi odatle. Seksolozi Vipl i Peri nazivaju ovaj proces efektom Astrukture." Približavanjem ovom orgazmu dolazi do efekta oteža-nosti donjeg dela tela, a vaginalni otvor postaje opušteniji. U trenutku orgazma dešava se katkada da penis (ili bilo koji drugi predmet koji se koristi za stimulaciju) biva izbacen napolje snagom ovih kontrakcija. Nervni sistemi koji daju snagu vaginalnom orgazmu su karlicni i hipogasticni, za razliku od pudendalnog nervnog sistema koji biva stimuli-san u toku klitorisnog orgazma. Otud ima smisla to što proizvode drugaciji osecaj, jer je rec o nadra.aju dva razlicita nervna sistema. Jedna žena ovako opisuje vaginalni orgazam: "Kad smo okrenuti jedno prema drugom, u trenutku orgazma imam osecaj da se povlacim naviše i u sebe. Medutim, kad to radimo u ’kucecem’ položaju, orgazam je mnogo sveobuhvatniji osecaj. Kao da izlazi iz mog tela. Poželim da povijem leda i spustim se dole."

Tehnike snošaja za postizanje vaginalno/cervikalnog orgazma
ŽENA ODOZGO

Muškarci su skloni da veoma uživaju kad je žena odozgo. Ne toliko zbog toga što žena obavlja celokupan posao, vec zato što,buduci da su vizuelna stvorenja, vole da gledaju prednji deo njenog tela. Nije iznenadujuce što muškarci koji vole ženske grudi obožavaju ovaj položaj; vole da vide kako grudi žene, sa svakim njenim pokretom, poskakuju gore-dole. Kako kaže jedan muškarac: "Moram reci da je to moj omiljeni polo.aj -tim više što obožavam grudi moje žene."

TAJNA IZ LUINE ARHIVE
Žene koje ne uživaju u tome da budu odozgo cesto kažu daje razlog tome to što se ne osecaju lagodno izlažuci telo pogledu u svoj njegovoj velicini. Ako niste zadovoljni izgledom, razumljivo je da se snebivate. Medutim, ako je suditi prema onome što cujem od muškaraca, oni vas u tim trenucima ne posmatraju kriticki. Upravo suprotno. Neki muškarci su izvan spavace sobe možda i
kriticni prema ženskom telu ali, za vreme seksa, njima su sva ženska tela lepa. Jedan muškarac rekao mi je sledece: "Ja ne vodim ljubav s njenim butinama. Ja vodim ljubav s njom celom." Kad se nalazi odozgo, žena je obicno raskrecena, a težina joj je podjednako rasporedena na oba kolena. Pri tom je osnovni pokret kretanje kukovima napred-nazad ili kružno, koje omogucava ženi da stimuliše klitoris. Varijanta ovog položaja, mada donekle nezgodna po butine, jeste da žena cuci iznad partnera, cvrsto oslonjena na svoja stopala. Mnoge žene preferiraju da su odozgo, jer taj položaj omogucava dublju penetraciju. Takode, omogucava ženi kontrolu nad brzinom guranja, pošto je ona ta koja ga obavlja. Orgazam se ovde možda oseca kao više posla, ali mnoge žene nalaze da je vredan truda. Rec je, takode, o odlicnom položaju za parove u kojima je žena viša rastom od muškarca. Prema recima dr Lasea Hesela, ovaj položaj je preporucljiv za trudnice jer delimicno puna bešika predstavlja, na neki nacin, "tampon-zonu" prema fetusu. U varijanti kad je ledima okrenuta muškarcu, žena se naginje prema njegovim stopalima. Jedna žena opisala je to na ovaj nacin: "Bolje mi je kad sam odozgo i kad sam mu okrenuta ledima, jer tada mogu da prilagodim svoj položaj za onih kriticnih pola centimetra ulevo i na-izmenicno stimulišem klitoris i vaginu."

MUŠKARAC ODOZGO
Duboka penetracija i snažno guranje koji karakterišu ovaj položaj jesu komponente koje iniciraju vaginalni orgazam. Prema recima dr
Herberta Otoa, kontinuirano guranje i "udaranje" o gornji deo vagine, u kombinaciji s pritiskom u vagini (usled penetracije), jeste ono što indukuje prijatne vibracije u grlicu materice, materici i vagini. Kod nekih žena, sam ulazak debelog ili širokog penisa može da indukuje orgazam. Mnoge žene kažu da uživaju u širokom penisu "jer ih više ispunjava". Neke druge preferiraju duže. Kod tih žena se visoko osetljiva regija, "bogati pleksus senzualnih nervnih završetaka", kako beleži francuski lekar Zilber Tordman 1980, nalazi "odmah pored grlica materice i slepog kraja vagine." O istom senzitivnom, dubokom unutra.njem vaginalnom nervnom pleksusu govori dr Barbara Kizling u svojoj knjizi iz 1997. godine,

Super seksualni orgazam (Super Sexual Or-gasm). Ona ka.e da "kljuc super seksualnog orgazma le.i u malom prolazu vaginalnog kanala, neposredno iza grlica materice, poznatom kao ’corsokak’. Ovaj mali deo vaginalnog kanala je tako bogat osetljivim nervnim završecima daje, kod nekih žena, i najmanji kontakt s penisom muškarca ili seksualnom igrackom dovoljan da inicira trenutni orgazam."
Polo.aj pri kojem žena drži noge onako kako joj to najviše odgovara takode proizvodi razlicit intenzitet u odnosu na ugao i dubinu penetracije. Muškarac može i da odigne svoju damu, kako bi promenio intenzitet ugla.

JEDNO NASPRAM DRUGOG
Orgazmicki potencijal žene u ovom položaju može uveliko da varira, u zavisnosti od hormonalnog ciklusa. Žene su cesto svesne drugih
osetljivih tacaka i regija na vaginalnom zidu, u razlicitim periodima hormonalnog ciklusa, bez obzira na životno doba. Otud ovaj položaj može da bude odmarajuci i prisan za oboje, ali istovremeno efikasan u navodenju penisa muškarca da pritiska "upravo pravu tacku".

Jedno naspram drugog
ULAZAK OTPOZADI
Prema navodima dr Lasea Hesela, ovaj položaj pru.a neocekivane koristi ženama koje su vaginalno radale. Buduci da imaju elasticniju vaginu, penis može da stimuliše veci deo prednjeg zida. Ovo je takode vrlo stimulišuce za muškarca, buduci da je ugao pod kojim ulazi u ženu snažno nadražuje njegov glavic, gotovo kao da joj prodire kroz zadnjicu. "Ima necega u ulasku otpozadi što me strašno pali", objasnio je jedan polaznik mog seminara. "Mislim da je to osecanje dodira tako velikog dela mog tela s njenim,
ukljucujuci i moje butine iza njenih."

STOJECI, SEDECI, KLECECI
Kod uspravnih položaja, žena je više u stanju da se postavi tako da stimuliše onu regiju vaginalnog zida koju želi. Mada je moguce
doživeti vaginalni orgazam u ovom položaju, to je ipak malo teže, jer su parovi skloni da ove polo.aje koriste kao prelazne, prilikom prelaska iz jednog polo.aja u drugi, i ne ostaju u njima narocito dugo. Kod navedenih stilova, potrebno je da muškarac ima snažne mišice fleksore i kvadricepse na kukovima, odnosno butinama.

Orgazam tacke G
Ženski orgazmi u toku snošaja bez direktne stimulacije klitorisa cesto su povezani s onim što se obicno naziva tackom G. Tacka G je regija otprilike velicine novcica, locirana oko dve trecine dužine srednjeg prsta unutar ulaza u vaginu, iznad stidne kosti (kad se ova kost pipa sa spoljne strane). Kad je stimuilisana, tacka G mo.e da se uveca do velicine veceg novcica. Kod nekih žena,
kontinuirana stimulacija mo.e da dovede do sna.nog orgazma. Nekim drugim, pak, stimulacija te tacke pricinjava neprijatnost. I, koliko da znate, ima i žena kod kojih ta tako tražena tacka G uopšte ne postoji. Mada je tacka G dospela u .i.u javnosti 1982, objavljivanjem knjige Tacka G (The G-Spot), Alise Kan Ladas, Beverli Vipl i D.ona D. Perija, i dalje je kontroverzna. Postoji li ona ili ne? Dakle, za neke postoji i krajnje je prijatna kad je nadražena, dok je druge jedva ili uopšte ne osecaju. Ovo ima smisla, buduci da se smatra da ovo podrucje, iznad spoljne strane vaginalnog zida, jeste rudimentarno tkivo zaostalo iz genitalne evolucije. Ipak, teško da tacku G možemo da nazovemo necim novim. U nekim kulturama za nju znaju još od 1. veka na.e ere. Kinezi ovu erotski 
osetljivu regiju nazivaju "crnim biserom", a Japanci o njoj govore kao o "koži gliste"; drugi ljudi je zovu ženskom prostatom.
Nije iznenadujuce što tacku G okru.uje mnoštvo zabluda. Dr Beverli Vipl istice da se ona ne nalazi u vaginalnom zidu, vec da može da
se napipa kroz njega, pa da stoga iziskuje direktniji i jaci pritisak u svrhu stimulacije. Mnoge žene imaju teškoca da nadu svoju tacku  G, upravo zbog takvog položaja. Najlakše ju je locirati kad je žena dovoljno stimulisana, tako da je ova oblast napunjena krvlju i može lakše da se napipa. "Zatim", upucuje Viplova, "žena treba da cucne i opipa prstom unutra.njost vagine, pošto je nije baš jednostavno naci u ležecem polo.aju, a i prsti žene cesto nisu dovoljno dugi da bi mogli da dosegnu do tog mesta."
Druga zabluda tice se ženske ejakulacije. Stimulacija tacke G ne mora obavezno da dovede do ejakulacije, mada može i cesto dovodi.

Medjutim, jedno ne podrazumeva drugo.

Manuelne tehnike za orgazam tacke G
Orgazam uz pomoc manuelne tehnike iziskuje snažno trljanje pokretom "dodi ovamo". Taj pokret najviše odgovara tacki G.

Tehnike snošaja za orgazam tacke G
ŽENA ODOZGO
U ovom položaju, muškarac može da stimuliše ženu ukoliko se ona naginje unazad, a licem je okrenuta prema njemu ili je, kao na
crtežu, okrenuta na drugu stranu; svaka od ovih alternativa pomaže da se stvori ugao za kretanje penisa uz tacku G. Prednost položaja u kome je žena okrenuta licem od muškarca jeste u tome što je tada moguce snažnije trljanje prednjeg zida vagine (koji bi trebalo da je regija tacke G), obezbedujuci direktniju stimulaciju podrucja. Bez obzira na to da li žena može zaista da doživi orgazam pomocu stimulacije tacke G, verovatno cete ipak naci vece zadovoljstvo u neposrednom kontaktu.

MUŠKARAC ODOZGO
U zavisnosti od ugla njegove erekcije, ovo može da bude sasvim dobar položaj. Muškarac koji ima srece da je njegov penis oblika
pramca (dakle, s vrhom izvijenim uvis), verovatno ce zajedno sa svojom partnerkom smatrati da je ovo pravi "hit položaj". On mora da primenjuje polagan, ujednacen pritisak. Postavljanje jastuka pod njene kukove ponekad pomaže da se ona nade pod boljim uglom.

JEDNO PORED DRUGOG
U ovom polo.aju, potreban je obicno ulazak otpozadi, ali tako da je gornja noga .ene prebacena preko noge partnera. To mu omogucava
da ima dovoljan raspon penetracije da mo.e cvrsto i postojano da dosegne prednji vaginalni zid. Buduci da ovaj polo.aj ogranicava izbor pokreta, muškarac je u stanju da ostvari bolji kontakt, a .ena mo.e da prilagodava pritisak na prednji zid, tako što ce savijati kukove unazad ili podici nogu.

Jedno pored drugog
ULAZAK OTPOZADI
Ulazak otpozadi narocito je dobar za žene koje su vaginalno radale, buduci da se njihovi nervni završeci lak.e "uzbune" i osetljiviji su
na nadražaje, zato što je vaginalna šupljina fleksijibilnija i penis lakše uspeva da pogodi pravu tacku. Imajte na umu da žena koja kleci na sve cetiri može da spusti ramena kako bi povecala ugao pritiska.

Ulazak otpozadi
POZNATI I KAO BOS POLOŽAJI - (BOLJI OD SEKSA)
"BOS" položaj omogucava mu.karcu da kleci ili stoji dok ulazi u svoju partnerku pod uglom od 90 stepeni. Ona leži nauznak na krevetu
i stavlja pete na njegova ramena ili kolena u prevoj njegovih lakata. U bilo kom od ovih položaja, lako joj je da postigne željeni ugao.

On sada, savijajuci ruke, može da pokaže šta je naucio u teretani. Daljim privlacenjem ženinih kukova, on umnogome povecava trljanje duž regije tacke G. "Kad joj to radim, mogao bih daje gledam celpg dana. Grudi joj igraju, izvija leda, a vrat joj se sav zarumeni. Mislio sam da necu moci da održavam ravnotežu u tom položaju, ali iznenadilo me je koliko sam lako uspevao da održim ritam kukova i ruku, jedno je doprinosilo drugome... ovo je postalo naš novi omiljeni položaj." žena ovako opisuje to osecanje: "Kad je prvi put to uradio, totalno sam se izgubila. Svu me je obuzela vrelina kakvu nikad ranije nisam osetila. Mada, moram da budem pažljiva jer, u zavisnosti od stadijuma mog ciklusa, ponekad sam preosetljiva i culna senzacija je jednostavno previše za mene. Ali, inace je fenomenalna]"

Tacka U/uretralni orgazam
Kao i klitoris, stimulacija uretre je nekim ženama veoma prijatna, što i te kako ima smisla, buduci da je uretra (s parauretralnim
žlezdama) s tri strane okru.ena klitorisom i locirana izmedu glavica klitorisa i vaginalnog otvora (introitusa). Uretra se, dakle, nalazi neposredno ispod klitorisa i iznad ulaza u vaginu. Možda se secate dijagrama dr Helen O’Konel, na kome se vidi da je klitoris mnogo veci nego što se vidi golim okom, što ukazuje na to da se stimulisanjem klitorisa takode može stimulisati i uretra.

Manuelne tehnike za orgazam tacke U
I Neke žene kažu da u toku masturbiranja u.ivaju u snažnom manuelnom pritisku na svoju uretralnu regiju. Usled male površine koju ta
regija zauzima, da bi se culna senzacija koncentrisala na pravom mestu, neophodno je primenjivati rafinirane kružne pokrete ili trljanje u smeru gore-dole.

Oralne tehnike za orgazam tacke U
Opisali su mi tehniku koja se sastoji u tome da on primenjuje sna.an i stalan pritisak na uretralnu regiju, služeci se pri tom donjom usnom prebacenom preko zuba za vreme oralnog seksa. Ženin partner može i da rastvori njene unutrašnje usne da bi izložio uretralnu regiju i služi se blagim trljanjem jezikom te regije. Ženina reakcija dace vam do znanja da li joj se to dopada.

Tehnike snošaja za orgazam tacke U
ŽENA ODOZGO
Orgazam u ovom položaju je moguc, pogotovo ako se žena jako nagne napred, nogu široko raskrecenih kako bi što veci deo regije oko ulaza u vaginu dospeo u dodir s bazom muškarcevog uda. Orgazam je moguc u nekom od ovih položaja, ako muškarac primenjuje kratke trzaje a žena obavije noge oko njega, snažno se pribivši uz njegovo telo.


Orgazam dojki/bradavica
Orgazmi dojki i bradavica mnogo su cešci nego što se misli. Dr Herbert Oto opisuje orgazam dojki kao nešto što se dešava na vrhuncu stimulacije, kad se cini kao da culna senzacija zraci iz dojki. On tvrdi (i potkrepljuje dokazima) da je rec o drugom po redu najcešcem orgazmu kod žena, što narocito važi za žene iz generacije naših majki i baka. Žene su se nekad mnogo više plašile da "idu do kraja", zbog moralnih ogranicenja koja su tada postojala, ili iz straha od trudnoce. Umesto toga, uživale su
u mnogo žestokog petinga ili poljubaca i milovanja, tokom kojih su doživljavale orgazme dojki.
Jedan muškarac mi je ispricao: "Imao sam devojku koja je imala izuzetno osetljive grudi. Dok nisam cuo o orgazmu dojki, mislio sam da se folira. Nisam mogao dovoljno da ih se nadodirujem." Statistika potkrepljuje dokaze o orgazmima dojki, mada je njihova ucestalost predmet rasprave: Masters i D.onsonova prijavljuju ucestalost od 1 odsto; u izveštaju Kinsija pojavljuje se isti procenat, dok je u studiji dr Herberta Otoa, koja je obuhvatala 513 žena, 29 odsto njih u ovom ili onom trenutku doživelo orgazam dojki. B Takode, mnoge žene tvrde da postoji direktna veza izmedu stimulacije njihovih grudi i bradavica i njihovih genitalija. Kod drugih žena, pak, kao da ne postoji direktna veza, ali stimulacija doprinosi opštem orgazmickom nakupljanju. Trece, opet, nisu narocito zainteresovane za to da se neko igra njihovim dojkama. Majke koje doje cesto doživljavaju orgazam za vreme dojenja. Dr Oto navodi da je u svim slucajevima, sem jednog, ova vrsta stimulacije bila propracena matericnim, vaginalnim ili cervikalnim kontrakcijama.

Manuelne tehnike za orgazam dojki/bradavica
U slucaju manuelne stimulacije, radite ono što prija ženi. Neke žene vole meke, pune krugove, a neke žele da im grickate ili štipkate bradavice. Empirijsko pravilo ovde bi glasilo da se intenzivnija culna senzacija uvek postiže posle mnogo stimulacije.

Oralne tehnike za orgazam dojki/bradavica
Bilo daje posredi konstantno sisanje ili sisanje u kombinaciji s grickanjem, lizanjem ili trljanjem jezikom, nema granica nacinima na koje možete oralno da stimulišete .enske grudi. Ako niste sigurni šta ona voli, zamolite je da sisa vaše usne ili jezik, da bi vam pokazala kako i u kojoj meri želi da joj sisate bradavice.

Do orgazma dojki/bradavica uz pomoc igracaka
Na tržištu danas postoje proizvodi kojima može da se vrši direktno sisanje i vibriranje dojki i bradavica. Stipaljke za bradavice u opticaju su vec veoma dugo i trebalo bi ih razborito koristiti. Osnovno empirijsko pravilo trebalo bi da bude da se na necijem telu nikad ništa ne ostavlja previše dugo (utrnulost predstavlja znak upozorenja), ili rizikujete da izazovete trajno oštecenje nerava date regije, što teško da je cilj seksi igracaka.

Orgazam ustima
Ako znamo da smo kao bebe citav univerzum doživljavali upravo ustima, tada nam možda nije teško da zamislimo doživljavanje orgazma putem usta. Žene kažu da culna senzacija pocinje na usnama i odatle se širi, a da je cesto inicira stimulacija usana, jezika, donjeg nepca i grla - bez ikakve genitalne stimulacije.

Neke žene doživljavaju orgazam ustima putem poljubaca ili pružanja oralnog seksa muškarcu. Neke druge opisuju tu culnu senzaciju kao orgazam citavog tela, pracen matericnim i vaginalnim kontrakcijama. Kad sam prvi put upitala svoju grupu na seminaru da li je neko od njih Ikad bio s nekim ko je doživeo orgazam ustima, jedan muškarac me je pogledao kao da imam petoro ociju, dok se drugi iznenadio i mekim glasom odvratio: "Da, jesam." Prema rezultatima istraživanja dr Herberta Otoa, od 205 ispitanika, njih 20 odsto doživelo je orgazam ustima. Dakle, takav orgazam postoji.
Najbolja tehnika je predivno, dugo ljubljenje. Više se igrajte usnama, sisajte ih. Dr Mantak Cia predlaže da uzmete u usta gornju usnu partnera i prelazite jezikom s njene unutra.nje strane. Jedna žena kaže: "Ne znam šta je radio, ali uradio je nešto jezikom i moja kolena pretvorila su se u testo. Zamolila sam ga da mi opet to uradi. Isti rezultat. Mislim da je suština bila u sisanju usana."

Analni orgazam
Ako znamo koliko su osetljive naše usne, nije teško zamisliti koliko osetljiv može da bude drugi kraj našeg gastrointestinalnog trakta. O analnoj igri volim da mislim kao o novoj granici - slicno nacinu na koji je tretiran oralni seks, pre nego što je postao "normalan". Ono što sam tokom poslednjih nekoliko godina primetila na svojim seminarima jeste da sve više žena i muškaraca postavlja pitanja o analnom seksu. Sad, možete ovo da shvatite kao laganu sugestiju da pokušate ili ne pokušate -vaše telo, vaš izbor. Medutim, žene i muškarci koji su ovu opciju uvrstili u svoj seksualni repertoar kažu da stvara više zabave, draži, i cesto više seksualnog zadovoljstva.
Buduci da je potrebno da se žena prijatno oseca u toku penetracije; predla.em da prvo upotrebite cist, dobro podmazan prst i njime proverite teren. Kad se ona više otvori i pocne da reaguje na stimulaciju, možete da eksperimentišete i na druge nacine.
Penetracija može da bude otežana iz fizioloških razloga: postoje, zapravo, dva analna mišica -jedan koji je pod kontrolom volje i možete svesno da ga opustite, dok je drugi nevoljan mišic, koji iziskuje širenje prstom ili igrackom da bi se opustio.

Manuelne tehnike za analni orgazam
Vaša partnerka ce verovatno uživati u svakoj manuelnoj stimulaciji koju voli i na svojim usnama. Koristite se blagim milovanjem, "ocrtavanjem" regije i nežnim ulaskom.

Oralne tehnike za analni orgazam
Vodite racuna da je uvek potrebno da znate hepatitis status partnera pre upuštanja u nezašticeni analni seks, poznat i kao analingus. (Isto; otprilike, važi i. za svako drugo mesto koje ljubite.) Najbolje tehnike su "bockanje" jezikom ili sisanje, ili kombinacija ruke i usta.

Do analnog orgazma uz pomoc igracaka
Povedite racuna da igracka koju koristite za analni seks ima široku osnovu, kako se ne bi desilo da nenamerno, greškom, sklizne u rektum. Pošto je anus okružen PC mišicima, njihovo kontrahovanje može da se oseti kroz vaginalne i uretralne orgazmicke kontrakcije kod žena i uretralne i analne kod muškaraca. Ukoliko uvlacite nešto analno, time dajete PC mišicima nešto o šta ce se stezati, a povecan otpor pojacava culnu senzaciju. Analne perle takode mogu da pojacaju orgazmicku reakciju ukoliko se odjednom ili jedna po jedna izvlace napolje u casu orgazma. Oni koji ih koriste istih tvrde da stvaraju dodatni "orgazmicki talas".
Vodite racuna da ovu vrstu igracaka ne srne da koristi vi.e osoba i nikad ne upotrbljavajte istu igracku analno i vaginalno - cak iako ste je dobro oprali.

Mešani (fuzioni) orgazam
Mešani orgazam, kako su ga 1982. nazvali Viplova i Peri, dešava se onda kad se stimuliše više od jedne telesne regije u isto vreme,
povecavajuci ukupan intenzitet i pojacavajuci orgazmicku senzaciju. Primera radi, stimulacija klitorisa pojacava se kad se kombinuje s grudima ili tackom G. Ovo je razumljivo, pošto na osnovu istraživanja znamo da su ove dve oblasti pokrivene nervima iz dva zasebna nervna sistema - onog u stidnoj oblasti i karlicnog. Sto više nerava ucestvuje, to je i culna senzacija jaca.

Zonski orgazam
Zonski tip orgazma je individualniji, jer se dogada na razlicitim delovima ljudskog tela koji su retko kad povezani sa stimulacijom ciji je cilj orgazam. Na primer, osobe oba pola doživljavaju orgazam kad im ližete vrat ili sisate prste, i/ili ih milujete u predelu prepona.

Fantazijom do orgazma
Ovaj orgazam opisuje se kao onaj koji se postiže iskljucivo uz pomoc fantazije - bez genitalne stimulacije. Dovoljno je reci da je posredi tip orgazma koji bi vecina ljudi volela da može da ostvari, ali je verovatno vrlo malo onih koji su to u stanju. On se razlikuje od korišcenja fantazije kao pomocnog sredstva kod postizanja drugih tipova orgazma, stoje, uglavnom, najcešce praksa. Orgazam doživljen uz pomoc fantazije dokumentovali su u laboratoriji 1992. Viplova, Ogdenova i Komisaruk, pokazavši pri tom da se fiziološka reakcija organizma na orgazam postignut vizuelizacijom ne razlikuje od one postignute fizickom stimulacijom. Prijavljeno je isto povecanje krvnog pritiska, brzine rada srca, promera zenica i praga tolerancije bola.

Seks za jednu osobu
Masturbacija se eufemisticki pominje na više nacina: samozadovoljavanje, onanisanje, sastanak sa samim sobom - da pomenemo samo neke od njih. Za vecinu žena, kao i muškaraca, masturbacija je prvi, a ujedno i najlakši nacin na koji upoznaju orgazam. Samozadovoljavanje predstavlja otkrivanje necega o sebi u privatnom, bezbednom okruženju. Upoznavši svoje telo, omogucavate sebi da osetite vece zadovoljstvo. Možete da pokažete svom partneru kako da vas dodiruje i stimuliše a pri tom cak i ustanoviti da želi da podeli s vama ovo iskustvo.
Poznato je da žene mogu i hoce da pricaju gotovo o svemu, ali ovo je oblast gde se detalji cesto preskacu. Tu i tamo kažemo da smo upotrebile ovaj ili onaj vibrator ili provele neko vreme pred mlaznicom u dakuziju, ali nikad ne otkrivamo de-talje. A opet, 70 odsto žena kaže da masturbira. Cemu onda nelagodnost? Cemu protivrecnost? Pretpostavljam da se žene još uvek vaspitavaju tako da se uzdržavaju od doživljavanja seksa kao zadovoljstva, što je nacin da se potisne snaga koju imaju. Isto se odnosi i na samozadovoljavanje.
Za utehu svima nama jeste to što se naša seksualna individualnost pokazuje kroz sklonosti u masturbaciji. "Ne postoje dve žene koje masturbiraju na isti nacin", zabeležili su Masters i D.onsonova. Isto opa.anje ponavlja se i u istraživanju dr Fitijana, u kome se pojavljuje ideja o "orgazmickim otiscima", kojom se istice jedinstvena priroda obrazaca orgazmicke reakcije svih nas.

Tehnike
MANUELNE
> Neke žene uživaju ti mekim kružnim pokretima, pocev od vrha Venerinog brega, pa do unutrašnjosti malih usana, i onda ponovo napolje.
> Druga tehnika sastoji se u korišcenju dva ili tri cvrsto ispružena prsta na vrhu spoljnih usana, koji se pokrecu kružno da bi se stimulisao klitorisni breg ispod njih, ili, podmazanim prstima, stimulisao sam klitorisni greben.

Pri upotrebi lubrikanta, vodite racuna da to bude neki koji je na bazi vode, pošto ulje može da izazove gljivicnu infekciju ili infekciju bešike.
> Jedan prst, obicno srednji, na klitorisu; pokrece se go-redole, dok se spoljne usne dr.e otvorene pomocu kažiprsta i domalog prsta.
> Kombinovanje trljanja u smeru gore-dole i stavljanje dva prsta, ili brzi pokreti napred-nazad preko glavica klitorisa, uz primenu razlicitog pritiska.
> Kombinovanje sa stimulacijom bradavica, zbog pojacavanja culne senzacije.
> Neke žene poma.u se vrhovima prstiju "slobodne" ruke kako bi pritisle predeo ispod pupka u pravcu stidnog brežuljka. Ovo doprinosi užitka senzacija u žirem predelu.
> Neke žene uživaju u laganom tapkanju glavica klitorisa, pod uslovom da su vec stimulisane.

VODA
> Pustite da u kadu tece topla ili mlaka voda, a zatim podmetnite genitalije direktno pod mlaz. Gumena podloška na dnu kade nece dozvoliti da se okliznete, tako da možete lagano da se ljuljate kako biste pojacali doživljaj.
> Pomozite se rukama da biste se više otvorili i izložili culnoj senzaciji vecu površinu genitalne regije. Sto je koža više zategnuta, možete da stvorite jaci doživljaj.
> Bidei takode mogu da cine cuda - narocito oni koji imaju jak mlaz na sredi.njoj slavini.
> Rucni tuševi postali su najbolji prijatelji mnogih žena - probajte ih izjutra.
> U dakuziju se postavite iznad mlaznice. Neke žene nalaze da je osecaj intenzivniji ukoliko ih mlaz pogada otpozadi, što  ima smisla, pošto voda podiže klitorisnu navlaku i izlaže mlazu vodu veci deo samog klitorisa, jednog od najosetljivijih delova vašeg tela.
> Neke žene kažu da u vodi mogu više da fantaziraju, pošto se u njoj lakše iskljuce od ostatka sveta.

KORIŠCENJE POVRŠINA
> Neke žene uživaju da uzjašu jastuk ili da se trljaju o odredenu tkaninu, što su cesto naucile sasvim slucajno, još  kao deca.
> Porcelanski lavabo: ova ideja potekla je od žene koja mi je rekla: "Imala sam obicaj da se naslanjam na one velike porcelanske lavaboe u školi. Bila sam vrlo visoka, tako da bih se namestila na ivicu lavaboa i ljuljala se dok ne bih svršila. Godinama sam to radila. A svi su mislili da ja prosto volim da imam ciste ruke."
> Muškarceva noga: "Mogu da svršim trljajuci se o nogu svog muža."

VIBRATORI
Kada je rec o vibratorima, žene uglavnom da pripadaju dvema kategorijama: ili im se više dopada direktna klitorisna stimulacija putem manjeg vibratora, ili opsežniji, opštiji doživljaj uz pomoc veceg vibratora.

> S manjim vibratorom posredi je cesto ciklus dodira sve dok se ne nakupi dovoljan intenzitet do.ivljaja, kada klitoris može da podnese direktniju stimulaciju. žene cesto umeju da nameste vibrator na mesnate spoljne usne koje ubla.avaju intenzitet. Na ovaj nacin, dejstvo obuhvata veci deo klitorisnog tela. Neke .ene smatraju da je direktan klitoralni kontakt s vibratorom previše intenzivan. Jedna mi je rekla: "Volim lagano intenziviranje, a imala sam osecaj kao da vibrator izvlaci orgazam iz mene; bilo je prejako."

> S vecim vibratorom, vibracije i do.ivljaj rasprostranjeni su na vecoj regiji. Da bi ubla.ile suvi.e intenzivan doživljaj, neke žene stavljaju peškir ili komad tkanine na vrh palice. Neke uživaju u tome da naslone palicu na jastuk, legnu na nju i potom s vibracijama kombinuju potisak karlicom.

> Onima koje bi želele da dosegnu jedan sasvim nov nivo, žene predlažu da probaju vibrator nSybian", koji može da se uzjaše, a koristi se solo ili s partnerom. On je, medutim, vrlo velik i skup. Mada .ene mogu da posvedoce da doživljavaju orgazme na najmanje deset razlicitih nacina, vecina nas je sklona da svrši na nacin koji najbolje poznaje (i koji nam je najlakši). Ako želite da zacinite svoj seksualni život i proširite malo svoje granice, a ne žalite vremena za igru s partnerom, tada vam predlažem da odaberete nešto što vam se dopada i to probate. Kombinacijom jedne, dve ili tri ove tehnike, ko zna šta sve mo.e da se dogodil Majka priroda dala nam je telo i maštu: služite se i jednim i drugim.

 

Objavio JobKirDeCona u 20:37 | kategorija:
Permalink | Obavesti prijatelja | Komentara (2) | Pošalji komentar


Šta je zadovoljstvo?
8.8.2010

Dakle, šta je zadovoljstvo?

Oksfordski rečnik engleskog jezika (The Oxford English Dictionary) definiše zadovoljstvo kao "stanje svesti ili osećanje indukovano okruženjem ili očekivanjem onoga što se oseća ili smatra dobrim ili poželjnim; uživanje, ushićenost, zahvalnost, zadovoljenje. Suprotno od patnje". Jedan seksolog smešta zadovoljstvo u četiri specifične kategorije: fizio-zadovoljstvo (smešteno u telu), socio-zadovoljstvo (doživljeno s drugim ljudima), psiho-zadovoljstvo (emocionalno zadovoljstvo doživljeno usled iniciranja ili činjenja nečega - bilo čega - za sebe) i ideo-zadovoljstvo (zadovoljstvo ostvareno doživljavanjem ili stvaranjem nečega zasnovanog na ideji, kao što je pisanje knjige, snimanje filma, komponovanje muzike ili konstruisanje građevine).
Međutim, o seksualnom zadovoljstvu se najčće misli kao o nečemu što se doživljava isključivo telesno.


Tokom proteklih dvadesetak godina počela je da se preispituje ideja da je seksualno zadovoljstvo ograničeno na telo. Konkretno, 1974, Masters i Džonsonova objavili su rezultate svojih istraživanja koja kažu da u seksualnom zadovoljstvu učestvuje mozak koliko i telo, nazivajući ga stoga psihofiziološkim i istakavši po prvi put u naučnim krugovima da se seksualno zadovoljstvo doživljava i telom i mozgom. Otkriće Mastersa i Džonsonove bilo je važno, jer ako shvatite da se seks dešava u umu i u telu, biće vam jasno zašto negativni ili ograničavajući stavovi prema seksu, potekli iz religije ili osnovnih stavova naše kulture, mogu da imaju tako veliki uticaj. Ako smatrate daje seks prljav, da je orgazam sasvim nepotreban (i daje nepotrebno seksualno zadovoljstvo uopšte) i da ukazuje na manjkavosti karaktera, to stanovište nosite u spavaću sobu. Imate problema da se opustite i osetite zadovoljstvo kad vam suprug stimuliše klitoris? Mošda je to zato što čujete nečiji glas koji insistira da ne bi trebalo da uživate u takvoj stimulaciji. Ovakvi stavovi preovlađuju i ukorenjeni su duboko u našoj kulturi i, dok se mnogi od nas svesno priključuju grupi seksualno oslobođenih, često je iznenađujuće kako duboko ukopani ti glasovi mogu da budu u našoj glavi, sprečavajući nas da istinski uživamo.

Seks (a naročito orgazam) umnogome je mentalna igra. A prvi korak koji valja da preduzmete jeste da spoznate kako razmišljate o seksu i kako se osećate. Jedno je, međutim, izvesno: seksualno zadovoljstvo jedinstveno iskustvo za svaku osobu, jednako kao što su to njena prošlost, ranija saznanja, stavovi i ubeđenja.

Razmišljajući o seksu kao o događaju koji ima određeni cilj, s orgazmom kao velikim završetkom, automatski i trenutno ograničavate sposobnost da ga doživite kao zadovoljstvo.  U knjizi: "Dalje od tačke G: novija istra.ivanja o ženskoj seksualnosti", postoje dva najčešće izražavana stava o seksualnoj aktivnosti.


1. "Onaj češći je ciljno orijentisan", "i jednak je penjanju uz stepenice." "Prvi stepenik je dodir, za njim ide milovanje, pa kontakt vagina-penis, koji dovodi do snošaja i najvićeg stepena, orgazma. Jedno ili oba partnera imaju na umu cilj - orgazam." Prema recima dr Vipl, ovaj ciljno orijentisan pristup seksu, a time i orgazmu, jeste pogrešan i prirodno ograničavajući za većinu žena i mukaraca.

2. Drugi stav o seksualnosti je "usmeren prema zadovoljstvu... koje može da se shvati kao krug - pri čemu se svako doživljavanje zadovoljstva u okviru kruga smatra postignutim ciljem. Bilo da je posredi ljubljenje ili oralni seks, zagrljaj ili slično, sve je... zadovoljavajuće za par. Nema potrebe za nekom posebnom vrstom izražavanja koja će dovesti do nečega drugog."
 "Ako je jedna od dve osobe ciljno orijentisana (obično je to muškarac), a druga osoba usmerena prema zadovoljstvu (obično žena, mada ne uvek), problem može da se javi ako se cilj ne postigne ili ako osoba ne upozna partnera sa svojim ciljevima."

Da li vi ili vaš partner jednostrano razmišljate o seksu? Možete li da vidite kako takav stav može da vas ometa u šetnji avenijom zadovoljstava? Koliko god je univerzalan, seks je istovremeno i vrlo individualan, naročito kada je reč o orgazmu. Istraživači Hartman, Fitijan i Kembel skovali su termin "orgazmički otisak", "orgazmička lična šifra ili kod" da bi naglasili jedinstvenost orgazma svake žene. Od sveg srca verujem u tu jedinstvenost i slažem se sa dr Beverli Vipl u njenom snažnom uverenju, da bi svi trebalo da potvrdimo
svoju individualnu, idiosinkrazijsku seksualnu reakciju. Koliko smo jedinstveni kao ljudska bića, toliko smo jedinstveni i kao seksualna stvorenja.

Verujte sebi i svom iskustvu - pogotovo kada je reč o seksu i orgazmu.

 

Psiholog, Job.Kir. seksualni pshoterapeut

 

Objavio JobKirDeCona u 14:59 | kategorija:
Permalink | Obavesti prijatelja | Komentara (1) | Pošalji komentar


Fiziologija ženskog orgazma!
8.8.2010

Master i Johnson, dva cuvena istraživaca ljudske seksualnosti su podelili seksualnu reakciju (ciklus) na 4 faze: faza uzbudjenja, faza platoa, orgazam i faza rezolucije. Nema precizne granice izmedju ovih faza. Oni su deo kontinuiranog procesa seksualnog odgovora. Ukratko cemo opisati (detaljnije možete naci u mnogobrojnim knjigama i prirucnicima) kakve se promene dešavaju u telu žene u ovim fazama, kada se ona stimuliše do orgazma:
1. Faza uzbudjenja: Kako raste uzbudjenje kod žene pocinje nakupljanje krvi u karlicnom predelu. Pocinje vaginalna lubrikacija (vlaženje zidova vagine). Prisustvo vlažnosti ne mora da znaci da je žena spremna za odnos. Još manje da se žena približava orgazmu. To samo oznacava da bi penetracija (uvodjenje penisa u vaginu) bila mnogo prijatnija, nego bez nje. Naravno, uz uslov da se i druge forme stimulacije nastave još neko vreme. Ako se seksualna stimulacija nastavi, vagina se proširuje i produžava (fenomen "šatora"). Spoljašnje usne, unutrašnje usne, klitoris i ponekad i dojke pocinju da izgledaju povecani (nabreknu)
2. Faza platoa: Za vreme ove faze, vaginalne usne (labia) izgledaju još zadebljanije. Tkivo zidova u prvoj trecini vagine zadebljava usled priliva krvi pa se otvor vagine sužava. Klitoris se povlaci i može da izgleda kao da je izgubljen negde u njegovoj "kapici". Disanje se ubrzava kao i puls. Podrucja oko bradavica dojki zadebljavaju. Mnogi mišici se zatežu, kao oni na bedrima, sedalnom predelu, rukama. Neposredno pre orgazma unutrašnje usne menjaju boju, mada je to malo teže primetiti u stanju zanosa. Kod žena koje nisu radjale, boja se menja iz ružicaste u jarko crvenu. Kod žena koje su radjale, boja se od jarko crvene menja u pururnu ili tamno crvenu.
3. Orgazam: Orgazam ili klimaks je fiziološko stanje visokog seksualnog uzbudjenja i zadovoljenja, koje je praceno relaksacijom seksualne tenzije i mišica tela. Da bi se došlo do orgazma, centralni nervni sistem šalje naredbe u organe, koji reaguju i dovode telo u specijalno stanje. Srce ubrzava svoj rad. Adrenalin, koji se oslobadja iz nadbubrežnih žlezda širi krvne sudove koji povecavaju dotok krvi u mišice koji su ukljuceni u seksualne aktivnosti. Disanje se pojacava, postaje plice i brže, da bi krv dobila više kiseonika. Znojenje se povecava. Verovatno u težnji da se oslobodi nakupljena telesna toplota. Dolazi do samog orgazma. Za vreme orgazma, mišicni zidovi u prednjoj trecini vagine se kontrahuju ritmicki svakih 0,8 sekundi u kratkom periodu (broj i snaga ovih kontrakcija varira od orgazma do orgazma). Mišici uterusa (materice) se takodje kontrahuju. Kod vecine žena kontrakcije se skoro ne primecuju. Ponekad se orgazam zbiva sa kontrakcijama mišica ruku i nogu koje imitiraju pokrete hvatanja. Neke žene osecaju toplotu koja se razliva u oblasti njenih genitalija.
Orgazam karakterišu: nagli osecaj intenzivnog zadovoljstva, koji prati nagli skok pulsa i krvnog pritiska. Klitoris se kompletno povlaci u svoju kapicu, povecava se vlažnost vagine, ponekad toliko da lici na ejakulaciju (ženska ejakulacija). Dojke nabreknu (uvecavaju se), bradavice se ukrute (erekcija). Dolazi do stezanja krvnih sudova u drugim delovima tela, dok u predelu vrata i grudi dolazi do dilatacije, {to izaziva pojavu tzv. stidnog rumenila, crvenila). Takodje dolazi do nevoljne vokalizacije, odnosno ispuštanja razlicitih zvukova ili tonova. Neke žene su u tome relativno tihe, dok neke jako vicu, skoro vrište. Orgazam traje nekoliko sekundi (normalno ne duže od 10s). Ako se nastavi stimulacija, kod nekih žena, može doci do novih orgazama (vidi multipli i serijski orgazmi). Pošto je orgazam najcešce izazvan stimulacijom klitorisa (bilo penisom, ili usnama ili prstom) uzbudjenje obicno prestaje ako stane stimulacija. Bilo kakva nekompletna reakcija je veoma frustrirajuca za ženu i umesto zadovoljstva donosi stanje razdražljivosti. Zato je da bi ženu doveli do orgazma neophodno da se primeni odgovarajuca, neprekidna stimulacija, na nacin koji toj ženi najviše odgovara.
4. Faza rezolucije: U ovoj fazi se genitalije vracaju u normalno stanje mirovanja. Ova faza može trajati od par minuta do pola sata i duže. Nabreklost nestaje, crvenilo kože se povlaci, i dolazi do opšteg opuštanja mišica. Uterus i klitoris se vracaju u svoje uobicajene pozicije. Neke žene osecaju iritaciju u klitorisnom predelu nekoliko minuta posle orgazma, tako da se preporucuje da se taj predeo u tom periodu ne stimuliše.

Orgazam je orgazam. Nije bitno da li je do njega došlo za vreme masturbacije, seksualnog odnosa, oralnog seksa ili bilo koje druge forme stimulacije. Subjektivna osecanja se razlikuju od jednog do drugog, ali fiziološki ciklus je uvek isti, od uzbudjenja do rezolucije. Pošto vecina žena zahteva direktnu stimulaciju klitorisa da bi došle do orgazma, a u toku odnosa je teško postici direktnu stimulaciju klitorisa, vecina žena NE može da doživi orgazam samo kroz seksualni odnos. Potrebna je dodatna manuelna (ruka-prst) ili oralna (usne) stimulacija klitorisa da bi došlo do orgazma. S druge strane, kod nekih žena do orgazma može doci samo stimulacijom G-tacke. Klitoris je daleko osetljiviji na seksualnu stimulaciju od vagine jer ima mnogo vecu gustinu nervnih završetaka. Citavo to podrucje, iznad, sa strane i ispod klitorisa je visoko osetljivo na seksualnu stimulaciju (neke žene više vole stimulaciju "okolo" nego samog klitorisa). Ustvari, klitoris nema ama baš nikakvu drugu ulogu osim da ženi omoguci seksualno uživanje.
Napomenuli smo da je teško u toku odnosa postici direktnu stimulaciju klitorisa koja je neophodna za orgazam. Ali, veliki broj žena navodi da dva položaja pružaju bolje šanse za to: (a) položaj "odpozadi", kad je žena oslonjena na ruke i noge, a muškarac ulazi odpozadi; ovde svaki partner može da koristi svoju ili partnerovu ruku za stimulaciju klitorisa, i (b) kad je žena gore, u kom položaju se može nagnuti prema partneru tako da se njen klitoris trlja o njegovo telo. U položaju koji se verovatno najviše koristi, tzv. misionarskom, kad žena leži na ledjima a muškarac je na njoj, izmedju njenih nogu, je teže postici direktnu stimulaciju klitorisa. Ali, i u ovom slucaju postoji tehnika, koju je jako popularisao Edward Eichel. Ona se sastoji u tome da muškarac "jaše visoko", tj. da se pomera prema ženinom stomaku, grudima i glavi, tako da se njegovo telo (karlica) trlja o klitoris za vreme odnosa. Medjutim, loša strana je što se pri ovome gubi mogucnost snažnog prodiranja, "udaraca", pa ova tehnika više lici na neku vrstu "ljuljanja". Neki muškarci izjavljuju da ovakva tehnika usporava njihovo vreme do ejakulacije, što je još jedna dobra stvar, pored direktne klitorisne stimulacije. Kao i uvek, naš savet je: eksperimentišite i uživajte, ali ne zaboravite: dobar seks se ne sastoji samo u postizanju orgazma po svaku cenu.
Mada su svi orgazmi, u fiziološkom smislu, jednaki, žene saopštavaju razlicite osecaje u zavisnosti od toga da li je bilo penetracije (uvodjenja penisa u vaginu) ili ne. I iznenadjenje je, prema ovim ispitivanjima, bilo da su orgazmi doživljeni masturbacijom (manuelnom stimulacijom klitorisa) donosili vece zadovoljstvo. Razlog za to je verovatno što je u ovom slucaju stimulacija klitorisa direktna i bolje tempirana, za razliku od seksualnog odnosa, gde je indirektna i u mnogome zavisi od položaja partnera pri odnosu. Dalje, u odnosu, sam orgasticki osecaj nije tako snažan i fokusiran, vec više difuzan jer penis pažnju sa klitorisa prenosi na citav donji deo tela, a i vagina nema tako dobru gustinu nervnih vlakana kao klitoris (vec smo rekli da sa izuzetkom G-tacke, vagina je vrlo slabo oživcena osim nešto malo bolje prve trecine).
Koncept multiplih i sekvencijalnih (serijskih) orgazama je doneo slicnu konfuziju kao klitorisni i vaginalni orgazam. Pošto orgazam dolazi u talasima mnoge žene nisu sigurne da li je u pitanju pojedinacni ili multipli (višestruki orgazam). Multipli su oni koji se osecaju kao lanac koji se ne prekida, dok su serijski oni gde postoji pauza od par minuta izmedju. Cini se da su multipli orgazmi veoma retki, ali su mnoge žene sposobne da osete sekvencijalne (serijske) orgazme. Za raliku od muškaraca, koji ne mogu imati više od jednog orgazma u kratkom vremenskom periodu, mnoge žene, posebno kod stimulacije klitorisa, mogu imati 5-6 orgazma u toku nekoliko minuta (ako se posle prvog nastavi stimulacija). S druge strane, istraživanja pokazuju da je 90% žena zadovoljeno pojedinacnim orgazmom, i da kod vecine klitoris postane preosetljiv posle prvog orgazma da dalja stimulacija može biti neprijatna, ili cak i bolna.
Osecaj emocionalne ispunjenosti i biti voljen je veoma važan aspekt seksualne veze, i može postojati bez obzira da li žena doživljava orgazam tokom seksualnog odnosa ili ne. Ono što je bitno da žena treba da ima redovne orgazme tokom masturbacije, oralnog seksa ili manuelne stimulacije od strane partnera.. Orgazam oslobadja tenziju, obnavlja energiju, i telesnu i mentalnu. On dovodi do toga da se žena oseca ispunjenom i zadovoljenom. Kad se to dešava sa partnerom predstavlja vrhunac seksualnosti i može biti mocno sredstvo izražavanja ljubavi i jedinstva partnera.
U kontekstu evolucije i adaptacije ženama nije potreban orgazam za reprodukciju, odnosno mogu da zacnu i bez orgazma. Postavlja se onda pitanje koja je funkcija orgazma kod žene? Ranije teorije su smatrale da je svrha da žena posle orgazma leži relaksirano i da to omogucava zadržavanje sperme u njoj i time se povecava mogucnost zaceca. Drugi smatraju da orgazam donosi jacu vezu izmedju polova i time vezanost za partnera, što opet povecava reproduktivne šanse. Neki evolucioni psiholozi smatraju da je ženski orgazam sofisticirana adaptacija koja omogucava ženama da manipulišu. Cak i nesvesno, u smislu koji od njihovih ljubavnika ce oploditi njihove jajne celije.
Orgazam kod žene predstavlja svojevrsni paradoks. S jedne strane daleko ga je teže dostici nego kod muškarca, a sa druge, jednom kad se dostigne može se ponavljati - multipli ili serijski orgazmi. I ovde se postavlja pitanje. Zašto je ovo baš tako? Zašto ženino zadovoljstvo nije direktno i uvek dostižno kao muško? Teorije sugerišu da kontrakcije izazvane orgazmom pomažu kretanje spermatozida, i na taj nacin povecavaju šansu susreta sa jajnom celijom. Istraživanja su pokazala da žena posle orgazma, do 45 minuta posle ejakulacije muškarca, zadržava više spermatozoida nego posle seksualnog odnosa bez orgazma. Istraživaci sa New Jersey University su izolovali hemijsku materiju, VIP (vazoaktivni intestinalni peptid) za koju smatraju da je medijator (posrednik) orgastickih osecaja u mozgu. Takodje oni pretpostavljaju da osim puteva iz mozga u kicmenu moždinu i obratno, postoji i direktan put preko vagusnog nerva, cije grancice idu direktno od grlica uterusa do moždanog stabla.To objašnjava fenomen registrovanjea orgazama kod žena koje su bile paralizovane od pojasa nadole.
Stimulacija seksualnih organa, medjice ili mokracnog trakta, sve to stvara seksualne senzacije (osecaje). Ovi signali idu preko pudendalnog nerva i sakralnog spleta u kicmenu moždinu. Tu se integrišu lokalni refleksi koji su odgovorni, bar za deo orgastickog dogadjaja. Klitoris je, kao što smo više puta istakli, glavni seksualni organ žene. Oživcen je parasimpatickim nervima koji dolaze iz sakralnog spleta. Cini se da je za adekvatnu reakciju klitorisa potrebno prisustvo androgena, homona kore nadbubrežne žlezde. Signali idu kroz simpaticka nervna vlakna i do Bartolinijevih žlezda koje se nalaze sa obe strane ispod malih usana. Ove žlezde luce sluzastu tecnost koja zajedno sa slicnom koju luci vagina obezbedjuje adekvatnu lubrikaciju (podmazivanje) za vreme seksualnog odnosa. Lubrikacija je bitna da donese prijatne osecaje, za razliku od neprijatnih ili bolnih koji bi se javili u slucaju da je vagina suva.
Jednu stvar treba zapamtiti. Sve žene doživljavaju orgazam na razlicite nacine. Zato ne postoji univerzalni recept kako svaku pojedinu ženu dovesti do orgazma. Do toga se mora doci kroz pokušaje i greške. Istraživanja su pokazala da nervni impulsi koji se stvaraju kod orgazma, bez obzira da li je nastao stimulacijom klitorisa, ili G-tacke ili odnosom, su isti. Rezultat je obicno 3-5 vaginalnih kontrakcija, posle kojih nastaje relaksacija mišica citavog tela. Do orgazma nije lako doci. Za razliku od muškaraca, orgazam kod žena zahteva sadejstvo više faktora: mehanicki (znati kako raditi), veština komunikacije sa partnerom, poverenje u partnera, sposobnost telesne i mentalne receptivnosti. Prostim recnikom, zahteva vežbanje (praksu), jer cak i ako znamo svaki delic klitorisa ili G-tacke nema garancije za orgazam. Jedan od razloga za to je što nam treba razlicita stimulacija u razna vremena kad vodimo ljubav. Recimo, mala razlika u dodiru može da znaci ogromnu razliku za žene. Nekad nam je potreban grublji pritisak, a nekad veoma delikatan dodir. O ovome se mora voditi racuna, ukoliko želite uspešan seksualni život.
Klitoris ima verovatno isti broj nervnih vlakana kao penis, ali su koncentrisana na malu površinu da nekad i lak dodir može da bude suviše jak. Dalje, tehnika koja je juce bila magicna, danas možda nece biti uspešna. Bilo bi idealno imati ljubavnika koji u svakom trenutku zna koji i kakav dodir vam prija. Ali, u realnom svetu, morate razgovarati. i na taj nacin i njemu i sebi omoguciti da u svakom ljubavnom trenutku postignete maksimum.
Ono što je bivšu ljubavnicu vašeg partnera bacalo u ekstazu, ne mora da uopšte izaziva bilo kakav efekat kod vas. To je priroda nepredvidljivih ženskih erogenih zona. Mora se zato shvatiti sledece: prvo, ove razlike su potpuno normalne, cak i kod iste žene postoje razlike u svakom trenutku. Drugo, morate vašeg partnera upoznati sa tajnama vaše anatomije (ako to sam nije otkrio). Trece, morate mu objasniti, ili cak demonstrirati (pokazati) šta vas uzbudjuje. Cak i za vreme vodjenja ljubavi morate vašem partneru nežno govoriti ili pokazati ( ali ne grubo, nemojte ga gurati od sebe, jer ce to on shvatiti kao odbijanje). Ako se, pak, toliko stidite da ne možete da se usudite da sami pokažete partneru šta i kako vas uzbudjuje (privatna predstava za njega) onda možete pokušati sledece. Pitajte vašeg partnera šta on voli, pa mu u razgovoru kažite šta vas uzbudjuje. Na kraju, savet. Budite veoma direktni i otvoreni u opisivanju šta vama treba. Ako to kažete uvijeno, skriveno, suviše suptilno, velika je šansa da vaš partner nece shvatiti.
Seksualno iskustvo muškaraca i žena se razlikuje. Postoji tendencija u našoj kulturi da se žene prilagodjavaju muškom iskustvu, a to znaci seksualni odnos je zakon. Pri tome treba imati u vidu cinjenicu da više od 50% seksualno aktivnih žena ne doživljava orgazam u toku odnosa. Seksualni odnos, nažalost, nije efikasan nacin da žena doživi orgazam. Dve glavne erogene zone za žene su: klitoris (kod skoro svih) i G-tacka (kod manjeg broja), a one se ne stimulišu efikasno u toku samog seksualnog odnosa. Zbog ovoga je i vrlo retko da dodje do simultanog (istovremenog) orgazma sa partnerom, što mnogi muškarci, pogrešno, smatraju za zlatni standard za kvalitetan seks. Zato ovo ne treba da vam bude opsesija, jer samo može da poveca pritisak na oba partnera, pa kao rezulatat umesto maksimuma imacete potpuni neuspeh.
Naravno, neki položaji pri seksualnom odnosu daju vece šanse da se stimulišu ove glavne erogene zone, kao npr. žena gore, gde postoji potpuna kontrola s njene strane, i položaj odpozadi, zbog anatomskih odnosa, i mogucnosti stimulacije prstima. Dalje, mnogo pomaže ako je anatomija vašeg partnera komplementarna vašoj pa dolazi do prave stimulacije. Znaci ako je odgovarajuci odnos visine, dimenzija karlice i slicno. Naravno, necete birati partnera prema ovome, ali ako se pogodi to je velika prednost. Dalje, stimulacija klitorisa prstom u toku odnosa (o tome je vec na drugom mestu bilo govora) takodje povecava šanse da u toku odnosa dodje do orgazma.
Orgazmi mogu da variraju kao dobra vina. Neka vina osecate samo na vrhu jezika, druga daju kompletan telesni ugodjaj. Slicno i sa orgazmima. Ali, nikada ne treba davati prednost jednom orgazmu u odnosu na drugi. Posebno jer nemate izbor koji ce se desiti u kom trenutku (ako se uopšte desi). Ako jace orgazme cenite više od slabijih, onda cete stalno težiti njima i u toj frustraciji možete postici suprotan efekat, da ne doživite uopšte orgazam.
Postoje tehmike kojima možete da pojacate vaše orgazme (mada neki autori osporavaju znacaj ovih vežbi). Jedna od najpoznatijih su tzv Kegelove vežbe. To su vežbe za karlicne mišice, posebno tzv. PC (pubokokcigealne) mišice. Jacajuci ove mišice postižete da se i intenzitet vašeg orgazma pojacava. Kako se one izvode možete naci na posebnom mestu na našem sajtu. Od drugih tehnika, možete sebe dovesti blizu orgazma jednom vrstom stimulacije (npr. klitoris) pa onda neposredno pre orgazma preci na stimulaciju drugog dela, npr. G-tacke. To bi trebalo da poveca intenzitet orgazma. Dalje, dobra tehnika je i duboko disanje "stomakom" odnosno dijafragmom, što dovodi do relaksacije erogenih zona i povecava zadovoljstvo. I na kraju, o cemu smo vec ranije pisali, mnoge žene su sposobne za multiple, odnosno bolje reci za serijske orgazme. Ova sposobnost se zasniva na specificnosti fiziologije seksa kod žena u odnosu na muškarce. Naime, povecan protok krvi kroz genitalne predele, nabreknuce stidnih usana i klitorisa i druge fiziološke promene kod žena kad je doživela prvi orgazam ostaju povecani još 30-60 minuta, a ukoliko nije bilo orgazma, još 3-6 sati nakon toga. To znaci da je svaka žena sposobna da nastavi seksualne aktivnosti dalje, dugo posle orgazma. Kod muškaraca, pak, vrlo brzo (za minut-dva) protok krvi opada, krv napušta genitalne predele, erekcija se gubi, i onda treba duže vreme da bi muškarac mogao ponovo da udje u odnos (što je muškarac stariji, to mu treba veca pauza).
Na kraju, zapamtite, orgazam, sam po sebi, ne mora da bude dokaz kvalitetnog seksa. Mnoge žene prednost daju ljubljenju, maženju, dodiru nagih tela i td., nego snažnim pokretima karlice. Vodjenje ljubavi treba podici na viši i kompleksniji nivo od puke penetracije. Ali, s druge strane, važno je sa vašim partnerom doživeti i orgazam. Ne mora da bude u toku odnosa. Možete primeniti oralni seks, manuelne tehnike, obostranu masturbaciju i td. Kako cete ti uraditi to je na vama da odlucite. Ali, bitno je da sa nekim ko vam je najbliži i ko vas vidi u punom seksualnom zanosu, podelite najintimnije zadovoljstvo, kao što je orgazam.

Objavio JobKirDeCona u 14:57 | kategorija:
Permalink | Obavesti prijatelja | Komentara (0) | Pošalji komentar
  Naslovna strana | Napravi blog | Prijavite se